Mano ukio prenumerata dabar
Mano Ūkis 2003/05
Žirnių pasėlių apsauga nuo amarų
  • Antanas RONIS, LIETUVOS ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTAS
  • Mano ūkis
  • 2003/05

Žir­niai yra vie­ni svar­biau­sių pa­ša­ri­nių au­ga­lų. Žir­nių grū­duo­se daug bal­ty­mų, an­glia­van­de­nių, mi­ne­ra­li­nių drus­kų, ami­no rūgščių ir vi­ta­mi­nų, rei­ka­lin­gų gy­vu­liams. Daugiau

Turinys