Mano ukio prenumerata dabar
Mano Ūkis 2003/03
Krienų au­gi­ni­mas
  • Ni­jo­lė KVIKLIENĖ
  • Mano ūkis
  • 2003/03

Krie­nai dau­gi­na­mi ve­ge­ta­ty­viai – šo­ni­nė­mis šak­ne­lė­mis, nu­pjau­to­mis nuo mais­tui tin­ka­mų šak­nų. Daž­niau­siai au­gi­na­mi ir dau­gi­na­mi vie­ti­niai krie­nai. Nuo se­no ge­rai ver­ti­na­mi iš Lat­vi­jos ki­lę krie­nai: Ry­gos, Ma­ru­pe, Jel­ga­vos, Val­mie­ros. Daugiau

Turinys