Mano ukio prenumerata dabar
Mano Ūkis 2003/01
Kas pūdo bul­ves
  • Dr. Al­ma VALS­KY­TĖ, LIE­TU­VOS ŽEM­DIR­BYS­TĖS INS­TI­TU­TAS
  • Mano ūkis
  • 2003/01

Tin­ka­miau­sia bul­vėms lai­ky­ti tem­pe­ra­tū­ra 2-4 C, o san­ty­ki­nis oro drėg­nu­mas 85-95 proc. Aukš­tes­nė­je tem­pe­ra­tū­ro­je kvė­puo­da­mos bul­vės ne­ten­ka dau­giau svo­rio, anks­čiau pra­de­da dyg­ti, o pu­vi­niais už­krės­ti gum­bai pra­de­da pū­ti. Daugiau

Turinys