Mano ukio prenumerata dabar
Mano Ūkis 2003/08
Svogūnus galima sėti ir rudenį
  • Roma STARKUTĖ, LIETUVOS SODININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS INSTITUTAS
  • Mano ūkis
  • 2003/08

Svo­gū­nų au­gin­to­jai, no­rė­da­mi gau­ti kuo anks­ty­ves­nį svo­gū­nų der­lių bei bran­giau juos par­duo­ti, sten­gia­si su­kur­ti nau­jas au­gi­ni­mo tech­no­lo­gi­jas. Pas­ta­rai­siais me­tais pra­dė­ti au­gin­ti dir­vo­je žiemojantys svo­gū­nai. Daugiau

Turinys