Studentai klausysis paskaitų A. Stancevičiaus auditorijoje
2016-03-18

Akademija (Kauno r.). Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų auditorija, kurioje daug metų paskaitas skaitė šviesios atminties prof. Antanas Stancevičius, nuo šiol vadinama jo vardu. Universiteto vadovų teigimu, tai ne vien atminimo įamžinimas, bet ir studentijos priartinimas prie akademinių vertybių.

ASU prof. dr. Vaclovas Bogužas, primindamas prof. A. Stancevičiaus (1920-2007 m.) pedagoginę ir mokslinę veiklą, pabrėžė jo indėlį į laukų augalijos tyrimus (pirmasis Lietuvoje ėmė tirti laukų piktžoles fitocenologiniu aspektu ir sudarė pirmąją pasėlių bendrijų klasifikaciją), žemdirbystės ir sėjomainos sistemų tyrimus. Jam vadovaujant Žemdirbystės katedrai (1962-1992 m. su penkerių metų pertrauka) parengtos ir apgintos 25 daktaro disertacijos.

Dotnuva  21 02 01 + Biomase 21 01 18

Apie prof. A. Stancevičiaus pedagoginę ir mokslinę veiklą susirinkusiems priminė ASU prof. dr. Vaclovas Bogužas

Universiteto prorektorius prof. Jonas Čaplikas, artimai bendravęs su prof. A. Stancevičiumi, sakė, jog jam visų labiausiai rūpėjo Lietuva, ūkininkai, mokslas ir universitetas. Vardinės auditorijos atidarymas sukėlė J. Čaplikui prieštaringų minčių.

Kalba ASU prorektorius prof. Jonas Čaplikas

„Išskirtinės buvusios Žemdirbystės katedros akademinės auros ir šiandien galima pavydėti Agronomijos fakultetui. Drąsiai galime kalbėti apie agronomijos mokyklą, jos autoritetus, pasekėjus. Antano Stancevičiaus vardo suteikimas auditorijai - labai prasmingas jo atminimo įamžinimas. Kita vertus, skaitlingai jaunajai kartai jau reikia priminti iškilių mokslo žmonių vardus. Užrašas ant auditorijos durų bus tas priminimas, kuris skatins pasidomėti A. Stancevičiaus veikla, priartins jaunimą prie akademinių vertybių", - kalbėjo J. Čaplikas.

Simbolinę auditorijos atidarymo juostelę perkirpo prof. Jonas Čaplikas ir Lietuvos herbologų draugijos pirmininkas prof. habil. dr. Petras Lazauskas

Suteikus auditorijai A. Stancevičiaus vardą, joje įvyko ir pirmasis mokslinis renginys - konferencija, skirta augalų kaitos svarbai piktžolių kontrolės sistemoje.

Auditorijos sieną puošią dailininko V. Ciplijausko tapytas A. Stancevičiaus portretas, kurį universitetui dovanojo giminės

Renginio dalyvius sveikina Agronomijos fakulteto dekanas doc. dr. Viktoras Pranckietis

Konferencijos pabaigoje pristatyta Lietuvos herbologų draugijos veiklos ataskaita, surengti draugijos valdybos rinkimai.

MŪ inf.

Čia rasite daugiau publikacijų apie prof. A. Stancevičių

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kas jus paskatintų ūkyje auginti daugiau gyvulių ir / ar paukščių?
Orai