Studentų priėmimo į ASU rezultatai pranoko lūkesčius
2014-08-29

Akademija (Kauno r.). Aleksandro Stulginskio universitetas į bakalauro studijas priėmė 940 studentų - 40 proc. daugiau negu praėjusiais metais. Į magistrantūrą priimti 335 studentai (pernai 333). Studentų gretas netrukus padidins ir užsieniečiai - jų priėmimas dar tęsiasi.

ASU prorektorius prof. Jonas Čaplikas mano, kad tokį studentų pagausėjimą lėmė nemažai veiksnių, iš kurių pagrindiniai yra du: pirmasis - kintantis požiūris į žemės ūkį, kur itin ryškiai matomi teigiami pokyčiai, pažanga, todėl jaunimui ši sritis tampa patrauklesnė; antrasis - pokyčiai pačiame universitete. „Didelis universiteto aktyvumas, dėmesys studijų kokybei, vadybai, strategijai, socialiniams partneriams taip pat turėjo įtakos mūsų aukštosios mokyklos populiarumui, - tvirtino prof. J. Čaplikas. - Be to, tiesiogiai bendradarbiavome su bendrojo lavinimo mokyklomis visuose šalies regionuose - važiavome ir į šventes, ir šiaip su moksleiviais pabendrauti. O tiesioginę informaciją apie studijas ASU jie gavo ne iš rektoriaus ar prorektoriaus, bet iš studentų, kurie važiuoja į susitikimus."

Padėjo ir tam tikri politiniai sprendimai - pirmiausia, tikslinis finansavimas, pagal kurį 90 proc. studijų kainos dengia Žemės ūkio ministerija, 10 - Švietimo ir mokslo ministerija. ASU šiemet į tikslinio finansavimo vietas priėmė 125 studentus, jie buvo atrinkti kartu su ŽŪM atstovais. Buvo vertinta kiekvieno kandidato motyvacija, sąlytis su žemės ūkiu. „Po griežtos atrankos buvo atrinkti itin motyvuoti jaunuoliai, jau turintys supratimą apie žemės ūkį, o ne atsitiktiniai žmonės", - teigė ASU prorektorius.

LYTAGRA 19 07 04 mob

Valstybės finansuojamų vietų ASU šiemet gavo 187 (pernai - 126), tai rodo, kad stoja stipresni abiturientai, padėjo ir tai, kad buvo padidintas valstybės krepšelių skaičius žemės ūkio ir maisto mokslo studijų kryptims. Iš viso ASU šiemet gavo 312 valstybės ir tikslinio finansavimo vietų (pernai buvo 132) ir, palyginti su praėjusiais metais, jų padaugėjo 2,2 karto.

Dėmesys - sumaniajai gyvulininkystei

Išskirtines sąlygas gavo naujoji studijų programa - sumanioji gyvulininkystė, kuriai skirta daugiausia tikslinio finansavimo vietų. Šią studijų programą pasirinko 33 studentai. Net 27 iš jų gavo tikslinį finansavimą, 5 įstojo į valstybės finansuojamas vietas ir tik vienas studijuos už savo lėšas. „Tai inžinerinė studijų programa, nukreipta į šiuolaikines technologijas, procesų automatizavimą, tad visai kitokio pobūdžio nei LSMU Veterinarijos akademijos siūloma gyvulininkystės technologijų programa", - pabrėžė profesorius, pridūręs, kad kurti šią studijų programą paskatino verslas ir būsimi darbdaviai.

Pati populiariausia studijų programa išlieka verslo krypties - logistika ir prekyba. Priėmimas į šias studijas Ekonomikos ir vadybos fakultete kasmet didėja, šiemet įstojo 176 būsimieji studentai ir dauguma jų moka už studijas patys - valstybės krepšelius gavo tik 3 jaunuoliai. Tikslinio finansavimo vietų neskirta.

Ir toliau puikiai sekasi Agronomijos fakultetui. „Ne taip seniai agronomijos studijų programa buvo atsidūrusi duobėje, bet iš jos sparčiai išlipo ir jau kelis metus priimame vis daugiau studentų. Be to, dauguma jų studijuoja už savo pinigus. Manau, nedaug Lietuvos aukštosiose mokyklose dar rastume studijų programų, kur tiek studentų mokytųsi savo lėšomis", - sakė J. Čaplikas. Šiemet į pirmąjį kursą priimti 152 būsimieji agronomai (pernai - 107), tik 29 iš jų gavo valstybės finansavimą. Šiai studijų programai skirta ir 12 tikslinio finansavimo vietų, kurios teko itin motyvuotiems jaunuoliams. Pasak profesoriaus, kai kurie jų ūkininkauja su tėvais, kiti jau perėmę tėvų ūkius, vienas labai gerai įsigilinęs į augalų apsaugos problemas.

Populiarumą išsaugojo ir miškininkystė - priimti 103 studentai, 23 iš jų gavo valstybės, 9 - tikslinį finansavimą.

Debiutavo penkios studijų programos

ASU, atsižvelgdama į rinkos poreikius, skelbė priėmimą į penkias naujas studijų programas, dauguma jų, ypač sumanioji gyvulininkystė, pasiteisino.

Dar viena visiškai nauja programa startavo Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete - žuvininkystės ir akvakultūros technologijos. „Tai nemažas iššūkis mums, bet įvertinome turimus išteklius, specialistų potencialą ir nutarėme pabandyti. Yra projektas ir akvakultūros laboratorijai sukurti, kuri būtų studentams praktinių darbų vieta. Lietuvoje nėra nė vienos studijų programos, kuri tiesiogiai sietųsi su žuvų auginimu uždarose patalpose (Klaipėdos universitete yra tik jūrų žuvininkystė), o kurti tokią programą mus paskatino būsimieji darbdaviai", - paaiškino ASU prorektorius.

Aišku, tokios srities specialistų nereikės daug, šiemet įstojo 16 pirmakursių. Valstybės finansavimą gavo 3 studentai, tikslinį -12, o vienas mokės už studijas pats.

Pasiteisino ir nauja studijų programa Ekonomikos ir vadybos fakultete - kultūros ir turizmo vadyba. Ji rengs daugiau kaimo plėtrai bei turizmui šalies regionuose reikalingus specialistus, kurie neapsiribotų, anot J. Čapliko, vestuvių ir pokylių organizavimu, o daugiau dėmesio skirtų kultūros renginiams.

Šiame fakultete debiutavo dar viena studijų programa - taikomoji ekonomika ir verslo analizė. „Žemės ūkio ekonomika turi savo specifiką, baigusieji bendros ekonomikos studijas sunkiai adaptuojasi žemės ūkyje. Dirbantiems žemės ūkyje reikia specialių gebėjimų, todėl esame tikri, kad reikia atskirai rengti žemės ūkio ekonomistus. Bet paklausos šiai studijų programai nėra, šiemet į žemės ūkio ekonomiką jau nesurinkome grupės. Tai prognozavome, todėl šiai studijų programai sukūrėme artimą alternatyvą - taikomosios ekonomikos ir verslo analizės studijų programą. Kol kas sunkiai sekasi ir jai, priėmėme 9 studentus, bet manome, kad tai „inkubacinis" laikotarpis, reikia laiko, kad užtikrintume studijų kokybę ir išpopuliarintume šią programą", - aiškino prof. J. Čaplikas.

Naujovių yra Miškų ir ekologijos fakultete - tai studijų programa Medienos mokslas ir prekyba. Ji susieta daugiau su pačiu miškų ūkiu, technologijomis, pardavimais. Tikimasi, kad ši studija programa pasiteisins, nes jau pirmieji metai padėjo neblogus pagrindus - priimta 12 studentų.

Kol kas dar nėra tikslių duomenų, kiek studentų į ASU įstojo iš miesto ir kaimo vietovių, tačiau tendencija aiški - jaunų žmonių iš kaimo mažėja, daugiau atvyksta iš rajono centrų ar mažų miestelių. J. Čaplikas įvardijo dvi svarbiausias to priežastis: pirmoji - demografinės problemos kaime didesnės negu mieste; antroji - universitete daugėja studijų programų, kurios yra visiškai tinkamos ir miestui, pvz., logistika ir prekyba, žaliavų kokybė ir sauga. Beje, pastaroji studijų programa gavo daugiausia valstybės krepšelių - šią programą renkasi itin stiprūs abiturientai.   

Rinkos poreikių dar nepatenkina

Profesorius akcentavo, kad yra labai geri ir ASU absolventų įsidarbinimo rodikliai, nors kartais tenka išgirsti keistų pasisakymų ta tema. „Žinoma, kad studentai nueina į darbo biržą, kai baigia universitetą, bet dar neįsidarbina. Kuo labiau motyvuotas absolventas, tuo atsakingiau jis renkasi darbo vietą, o tam reikia laiko. O kad būtų socialiai apdraustas, jis tam laikotarpiui registruojasi darbo biržoje. Tai natūralu, sakyčiau, net verslaus žmogaus požymis", - aiškino prorektorius.

ASU atlieka absolventų įsidarbinimo tyrimą praėjus 6 mėnesiams nuo studijų baigimo. Kasmet yra apie apklausiami du trečdaliai absolventų. Bakalaurų įsidarbina mažiau, nes dalis jų toliau mokosi magistrantūroje. O jau baigusiųjų antrosios pakopos studijas įsidarbina 92-93 proc. Be to, šiemet pastebėta dar viena tendencija - ASU baigę bakalaurai dažniau renkasi ištęstines magistrantūros studijas, nes jau turi darbo vietas.  

Tačiau yra ir kita medalio pusė. „Žvelgiant į studentų priėmimo skaičius viskas atrodo gražiai. Bet mes žvelgiame ir iš rinkos poreikių. 2012 m. buvo atliktas labai rimtas žemės ūkio specialistų poreikio tyrimas ir, žiūrint į tai, kas ten suskaičiuota iki 2020-ųjų, kokie bus specialistų poreikiai, mes tų poreikių dar nepatenkiname. Tad reziumuojant galima pasakyti, kad reikalai gerėja, bet jie dar nėra visiškai geri", - teigė prof. J. Čaplikas.  

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Koks bus Lietuvos kaimas 2050-aisiais?
Orai