Sėkmingos verslo ir mokslo bendradarbiavimo patirtys
2015-05-08

Akademija (Kauno r.). Mokslininkai turi išmokti trumpai ir aiškiai pasakyti, ką jie sugeba ir kokios finansinės naudos iš to gali gauti verslas. Aiški ir suprantama kalba yra labai svarbi verslo ir mokslo bendradarbiavimo prielaida, sakė Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius prof. Antanas Maziliauskas, sveikindamas verslo ir mokslo informacinio forumo dalyvius.

Mokslo ir verslo partnerystės skatinimui skirtą renginį organizavo slėnis „Nemumas", pakvietęs susipažinti su naujų produktų ir inovatyvių maisto technologijų kūrimu ir pritaikymu versle, slėnio potencialu, universitetų vykdomais projektais bendradarbiaujant su verslo įmonėmis, sumanios specializacijos strategija Lietuvoje bei naujomis paramos priemonėmis verslo ir mokslo bendradarbiavimui iki 2020 metų.

Biomase 21 01 18+Lytagra 21 03 01

Forumo dalyvius sveikino Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius prof. Remigijus Žaliūnas. Jo žodžiais, Lietuvoje įkurti 5 slėniai dar tik pradeda savo veiklą. „Kol kas tik sudarome sąlygas veiklai, o rezultatų sulauksime ateityje. Viena iš svarbių mūsų užduočių yra ruošti naujos kokybės rytdienos specialistus visiems ekonomikos sektoriams", - sakė R. Žaliūnas.

Švietimo ir mokslo viceministrė Svetlana Kauzonienė kalbėjo apie būtinuosius poslinkius mąstymo srityje, apie mąstymo kaitą. „Pastatyti pastatą įmanoma per vienus metus, laboratoriją įrengti - per vieną mėnesį, o mąstymui pakeisti reikia visos kartos", - sakė viceministrė. Ji taip pat kalbėjo apie inovacijų tarpininkų vaidmens svarbą: šie tarpininkai turėtų mokėti paprastai ir suprantamai perteikti verslo poreikius mokslui.

Mokslo ir verslo slėniai kyla panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas. Pasak Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidento Gedimino Rainio, struktūrinės paramos lėšos yra istorinė galimybė, todėl nepasinaudoti šia parama negalima.

Informacinis forumas prasidėjo verslo ir mokslo įstaigų bendradarbiavimo sutarčių pasirašymu. Vieną iš jų pasirašė UAB „Agrolinija" ir Aleksandro Stulginskio universitetas, antrą - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir akcinės bendrovės „Kauno Grūdai", „Kaišiadorių paukštynas", „Vilniaus paukštynas".

Sutartį pasirašo UAB „Agrolinija" direktorius dr. Ronaldas Bilskis ir ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas

Sutartį pasirašė AB „Kauno Grūdai" generalinis direktorius Tautvydas Barštys ir LSMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas

Sėkmingo mokslo ir verslo bendradarbiavimo pavyzdžius slėnyje „Nemunas" pristatė įvairių įmonių vadovai ir mokslininkai. UAB „Agrolinija" direktorius R. Bilskis ir ASU dr. J. Pekarskas supažindino su organinių atliekų tvarkymu perdirbant į granuliuotas ir skystas trąšas. Prof. dr. P. Duchovskis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras / ASU) pristatė inovatyvius fotofiziologinius tyrimus daržininkystės konkurencingumui didinti. Apie inovatyvių produktų kūrimą bendradarbiaujant su AB „Kauno grūdai" pasakojo įmonės valdymo grupės direktorius D. Samuolis ir prof. habil. dr. R. Gružauskas (LSMU VA / Gyvūnų auginimo technologijų institutas).

Forume buvo pristatyti ir UAB ,,Agrochema" bei ASU, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras bei KTU, Lietuvos biodujų asociacijos bei ASU bendradarbiavimo projektai.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kas jus paskatintų ūkyje auginti daugiau gyvulių ir / ar paukščių?
Orai