Kaip laikyti šlubas karves
2020-02-14

Kopenhaga. Ūkininkai šlubas karves atskirai laiko tik išimtinais atvejais. Tačiau mokslininkai iš Danijos įrodė, kad ligotus gyvulius atskyrus į fermų „ligoninę“, jie pasveiksta greičiau, nepriklausomai nuo šlubumo laipsnio.

Hipotezę, kad atskiras laikymas padeda karvėms greičiau pasveikti, Orhuso universiteto mokslininkai tikrino, iš 5 bandų atrinkę 168 šlubas karves. Jos sąlyginai buvo suskirstytos į dvi grupes: „gydymo grupę“, kuri buvo laikoma atskiroje karvidėje su minkštomis gulėjimo vietomis, ir „stebėjimo grupę“, kuri buvo palikta tvarte drauge su visa kita sveikų gyvulių banda. Apie danų mokslininkų atlikto tyrimo rezultatus rašo portalas milknews.

Tyrėjai kiekvieną karvę stebėjo tris savaites arba iki tol, kol jos pasveiko. Šlubumo lygis buvo vertinamas pagal 5 balų skalę, kurioje 1 balas reiškia visiškai sveiką gyvulį, o 5 balai – trijų galūnių šlubumą ir nesugebėjimą judėti. Pagal šią skalę 4 lygis reiškia vienos galūnės šlubumą, kuomet gyvulys judėdamas šokčioja.

RVAC 21 09 30

Per tris savaites 46 proc. karvių, kurioms buvo nustatytas 4 lygio šlubumas ir kurios buvo atskirtos nuo bandos bei laikomos „gydymo grupėje“, būklė pagerėjo iki 3 lygio. Tuo tarpu kartu su sveikosiomis laikytų karvių tik 16 proc. būklė nuo 4 lygio pagerėjo iki 3 lygio.

„Gydymo grupėje“ per minėtą laiką visiškai pasveiko 14 proc. karvių, o „stebėjimo grupėje“ tokių buvo tik 11 proc.

Per minėtą laiką būklė nepakito: trečio šlubumo lygio karvių, laikomų „gydymo grupėje“, – 16,7 proc., o laikomų „stebėjimo grupėje“ – 13,5 proc. Ketvirto šlubumo lygio: „gydymo grupėje“ – 20,8 proc., „stebėjimo grupėje“ - net 41,7 proc. Tai rodo, kad sunkiausios būklės gyvuliai, laikomi kartu su sveikaisiais, ilgiau išlieka tokios pat sunkios būklės.

Nedidelės dalies šlubų karvių būklė pablogėjo: „gydymo grupėje“ tokių buvo 5,6 proc., o „stebėjimo grupėje“ – 8,3 proc.

Tyrimo autoriai stebėjo ne tik galvijų būklę, bet ir tai, kaip jie leido laiką: kaip dažnai atsiguldavo poilsiui, kiek valandų gulėdavo, kiek žingsnių padarydavo per parą ir kt.

Mokslininkai nustatė, kad tokio pat ligotumo laipsnio šlubosios karvės, tiek esančios kartu su sveikosiomis, tiek ir atskirtos „gydymo grupėje“, elgiasi vienodai pagal savo būklę. Tai leido padaryti išvadą, kad galvijų išgijimui didesnės įtakos negu fizinis aktyvumas turėjo laikymo sąlygos – komfortas gulėjimo vietose, geresnis pašarų prieinamumas ir mažiau streso keliantis melžimo laukimas.

MŪ inf.   

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip motyvuojate savo ūkio darbuotojus?
Orai