Jaunieji ūkininkai pateikė 372 paraiškas
2004-12-14

Vilnius, gruodžio 14 d. Gruodžio 10 dieną pasibaigus paraiškų priėmimui pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemones, negalutiniais duomenimis NMA priėmė ir užregistravo 882 paraiškas. Bendra prašomos paramos suma - 337 mln. litų. Pagal šią programą paraiškos buvo pradėtos priiminėti nuo rugpjūčio 10 dienos.

Pasak NMA direktoriaus Valentinas Miltienio, toks besikreipiančiųjų skaičius dvigubai viršijo išankstinių apklausų prognozes. Lyginant SAPARD ir struktūrinei paramai gauti paraiškų teikimo tempus, pastebimas akivaizdus šuolis. Per keturis šių metų mėnesius priimtų paraiškų struktūrinei paramai gauti kiekis artimas skaičiui paraiškų, priimtų per trejus SAPARD paramos įgyvendinimo metus.

,,Sėkmingas SAPARD įgyvendinimas lėmė kaimo žmonių aktyvumą. Šiuo metu gautos paraiškos vertinamos, o ateinančių metų pradžioje bus pasirašytos pirmosios ES struktūrinės paramos teikimo sutartys “, - sakė NMA direktorius V. Miltienis.

Linas agro mob 21 08 02+ bioversija 21 08 02

Aktyviausi - jaunieji ūkininkai. Paramai pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ paraiškas pateikė 372 jaunieji ūkininkai. Visiems reikalavimus atitikusiems jauniesiems ūkininkams bus skirta vienkartinė įsikūrimo išmoka – 3,4528 tūkst. Lt už 1 ha žemės ūkio paskirties žemės. Maksimali paramos suma vienam pareiškėjui - 86,32 tūkst. Lt. Bendra jaunųjų ūkininkų prašomos paramos suma siekia 31,568 mln. Lt. Šiai paramos priemonei įgyvendinti 2004–2006 metais skirta daugiau kaip 56 mln. Lt.

278 pirminės žemės ūkio produkcijos gamintojaisiekia gauti paramą pagal priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“. Bendra pareiškėjų prašoma suma apie 146 mln. Lt. Maksimali paramos suma vienam projektui - 1,2948 mln. Lt. Šiai paramos priemonei įgyvendinti 2004–2006 metams skirta 212,6 mln. litų.

Dėl paramos miško valdų infrastruktūrai, miškų ekonominėms, ekologinėms funkcijoms gerinti ir stichinių nelaimių prevencinių priemonių įsigijimui kreipėsi 24 pareiškėjai. Bendra prašomos paramos suma – 4,985 mln. Lt. Priemonei „Miškų ūkis“ įgyvendinti 2004–2006 metams skirta 21,827mln.Lt.

Priemonę „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ sudaro šios veiklos: „Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių įvairinimas siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių“, „Kaimo turizmo ir amatų veiklos skatinimas“, „Žemės ūkio vandentvarka“ bei „Konsultavimo paslaugos ūkiams“. Sulaukta 47 pareiškėjų, kurių prašomos paramos suma – 61,543 mln. Lt. Priemonei „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ įgyvendinti 2004–2006 metais skirta 190,209 mln. Lt.

Žuvininkystės sektoriaus atstovai paraiškas galėjo teikti pagal šias paramos priemones: „Veikla, susijusi su žvejybos laivynu“, „Gyvųjų vandens išteklių apsauga ir plėtra, akvakultūra, žvejybos uosto įrenginiai, perdirbimas ir rinkodara bei žvejyba vidaus vandenyse“, „Kita veikla (susijusi su žuvininkyste)“. Iš viso gautos 34 paraiškos, kurių bendra prašomos paramos suma - 53,163 mln. Lt. 2004–2006 metais Lietuvai žuvininkystės priemonėms įgyvendinti skirta 59 mln. Lt.

Pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros gerinimas“ buvo gauta 14 perdirbėjų paraiškų, kurių bendra prašomos paramos suma – 35 mln. Lt.

Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemone „Leader +“ susidomėjo 47 pareiškėjai, kurių pateiktų projektų pagrindinis tikslas – paruošti kaimo plėtros strategiją. Visų projektų prašoma paramos suma - 931 tūkst. Lt.

Priemonė „Mokymas“, skirta dirbančiųjų žemės ūkyje profesinei kvalifikacijai užtikrinti, sulaukė 56 pareiškėjų dėmesio. Šios priemonės įgyvendinimui 2004-2006 metams skirta 9,054 mln. Lt.

Visoms Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonėms įgyvendinti suteikta parama viršys 660 mln. Lt.

NMA, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai