Ne ASU, o Žemės ūkio akademija
2019-01-03

Vilnius. Nuo sausio 1-osios nebeliko Aleksandro Stulginskio universiteto, o ši aukštoji mokykla vadinama Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. Tai pirmasis įgyvendintas universitetų tinklo pertvarkos žingsnis.

Jau patvirtintos naujos VDU akademinių ir neakademinių padalinių struktūros. Universitetų jungimas keičia situaciją: optimizuojama infrastruktūra, jungiamos besidubliuojančios funkcijos, integruojamos studijų programos ir fakultetai. Pagrindinis šios pertvarkos tikslas yra sukurti tokią sistemą, kuri sudarytų sąlygas horizontaliam bendradarbiavimui – nebus nei atskirų struktūrų, nei atskiro valdymo.

Buvęs Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius prof. Antanas Maziliauskas tapo VDU Žemės ūkio akademijos kancleriu, buvusi ASU prorektorė Laima Taparauskienė – VDU studijų prorektore. Iš penkių ASU fakultetų pavadinimą pakeitė Ekonomikos ir vadybos fakultetas, kuris nuo šiol vadinamas Bioekonomikos plėtros fakultetu.

Linas agro mob 21 08 02+ bioversija 21 08 02

Nuo šių metų pradžios trys universitetai (Lietuvos edukologijos, Aleksandro Stulginskio ir Vytauto Didžiojo) oficialiai tapo konsoliduotu Vytauto Didžiojo universitetu, kuris bus plačiausios aprėpties ir vykdys mokslinius tyrimus bei studijas humanitarinių, socialinių, fizinių, menų, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse. Integracija siekia užtikrinti aukštą studijų ir mokslo kokybę, mažinti studijų programų dubliavimą, skatinti tarpdisciplininius tyrimus bei efektyviai naudoti mokslo ir studijų infrastruktūrą. Po susijungimo Lietuvos edukologijos universitetas tampa VDU Švietimo akademija, o Aleksandro Stulginskio – VDU Žemės ūkio akademija.

Šiandien Vyriausybėje surengtoje spaudos konferencijoje premjeras Saulius Skvernelis  pažymėjo, kad aukštojo mokslo reforma apima ne vien sujungimo procesus, bet ir finansavimo pertvarką, paslaugų kokybės užtikrinimą, atlyginimų ir darbo sąlygų gerinimą.

Pasak VDU rektoriaus prof. Juozo Augučio, skirtingų patirčių ir kompetencijų sinergija leidžia pagal geriausias Vakarų universitetų praktikas telkti tyrėjus, kurie dirba iš pirmo žvilgsnio tarpusavyje nesusijusiose srityse – pavyzdžiui, humanitarus ir technologijos mokslų ekspertus. Vadovaujantis „Visuomenė 5.0“ tikslais, studijos ir tyrimai bus vykdomi kompleksiškai, sujungus tarpdisciplininį potencialą tokiose aktualiose temose kaip bioekonomika, biotechnologijos, dirbtinis intelektas, agroinovacijos, žiedinė ekonomika, technologijų teisė, klimato kaita, darnus vystymasis, pedagogų rengimas ir kt.

VDU Žemės ūkio akademijos kancleris prof. Antanas Maziliauskas yra pareiškęs, kad pokyčių kelias ne visada bus visiškai lengvas. „Nors savo vidine kultūra ir vyraujančia demokratine atmosfera ASU ir VDU yra labai panašūs. Tačiau siekiant efektyvumo, jungiant administracijas, aptarnavimo padalinius, kai kam keisis pareigos, darbo vieta, kolektyvas. Tai tam tikri nepatogumai, bet kartu ir naujos karjeros galimybės. Studentai studijuos didesniuose srautuose, turės daugiau naujų patirčių ir bendravimo galimybių“, mintimis dalijosi A. Maziliauskas.

LRV, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai