Svarbiau ne ataskaita, o kompetentinga patikra
2015-04-15

Vilnius. Nesutikdami su patikros vietoje ataskaitos rezultatais, ūkiai paprastai teikia skundus Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA). Teikiant skundą, jame reikėtų išsamiai aptarti aplinkybes ir pateikti visus galimus įrodymus, kodėl ūkininkas mano, kad patikros rezultatai yra netinkami, – sako advokatas Vytautas Šenavičius.

Anot teisininko, konstatuojant tam tikras faktines aplinkybes, ūkininkui būtų tikslinga pasitelkti ir antstolį. Dalyvaujant antstoliui, ūkininko surinkti ir pateikti įrodymai (pavyzdžiui, elektroninis susirašinėjimas su NMA, nuotraukos) turi didesnę įrodomąją galią. Kadangi NMA yra viešojo administravimo subjektas, ji privalo šiuos įrodymus tikrinti, vertinti, o ir pasisakyti dėl jų įrodomosios galios. To nepadarius, bus pažeisti NMA veiklos organizavimo ir NMA priskiriamų pareigų tinkamo atlikimo principai.

Pasak advokatų profesinės bendrijos TVINS advokato ir partnerio V. Šenavičiaus, dažnas atvejis, kai NMA į ūkių skundus atsako formaliai - teigia, kad ūkininko pateikti argumentai nepaneigia patikros vietoje nustatytų aplinkybių, kad jis nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jo nuomonę, kad nėra pagrindo abejoti NMA išvadomis. Tokiu atveju ūkininkui belieka arba pripažinti nustatytą pažeidimą, arba skųsti NMA Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui.

Biomase 21 01 18+Lytagra 21 03 01

„Įprasta, kad ir teisme NMA kaip pagrindiniu įrodymu remiasi savo ataskaita patikros vietoje, laikydama ją teisinga. Pavyzdžiui, vienoje byloje NMA savo ataskaitos teisėtumą grindė tokiais formaliais dalykais, kad patikros lentelė atitinka teisės aktų reikalavimus, pažeidimo situacija yra aprašyta pastabose bei paaiškinimuose, o joks teisės aktas nenustato įpareigojimo, kaip turėtų būti daromos foto nuotraukos“, – pažymi V. Šenavičius.

Teisėjų kolegija vis dėlto šioje situacijoje pasisakė, jog teismas vertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasisįstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais jų fragmentais.

Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes, turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų pateikimo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Vidinis įsitikinimas - tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinamas kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma. Atsižvelgdamas į tai, teismas kritiškai vertino NMA teiginius, susijusius su patikros vietoje ataskaita, nepalaikė NMA nuomonės, kad ataskaita yra svarbesnis įrodymas negu kiti byloje esantys įrodymai, ir priėmė ūkiui palankų sprendimą.

IŠSAMIĄ PUBLIKACIJĄ „ADMINISTRACINIAI PATIKRINIMAI ŪKIUOSE“ RASITE BALANDŽIO MĖN. ŽURNALE „MANO ŪKIS“.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kas jus paskatintų ūkyje auginti daugiau gyvulių ir / ar paukščių?
Orai