UAB „Pieno tyrimai“ reorganizacija supaprastins paslaugų prieinamumą
2019-03-29

Kaunas. Pokyčiai įmonėse, pertvarkos ir reorganizacijos sukelia nerimo, bet jos įneša naujų idėjų skatinančių įmonių progresą.  Jau beveik visi apsiprato su naujuoju pieno tyrimų laboratorijos pavadinimu, tiksliau, jos statuso pasikeitimu. Nuo 2018 m. gruodžio 31 d. Valstybės įmonė „Pieno tyrimai“ tapo uždarąja akcine bendrove, o šių metų liepos mėnesį prie jos prijungiama ir „Gyvulių produktyvumo kontrolė“.

Šis reorganizavimas padės sukurti tokią žalio pieno gamybos sistemą, kuri apims bandų produktyvumo, veislinių savybių gerinimą bei prioritetus subalansuotam gyvulių šėrimui, pažangaus ir darnaus ūkio vystymui bei plėtrai.

Sujungus įmones bus optimizuotos bendrosios funkcijos, ženkliai sumažės administracinė našta. Paslaugos bus teikiamos vienoje įstaigoje, o tai didins atliekamų paslaugų prieinamumą ir jų modernizavimą. Tikimasi, kad po sujungimo panaudojant UAB „Pieno tyrimai“ turimą logistikos sistemą ir pasitelkus ūkiuose dirbančius UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ kontrolės asistentus, pieno ūkiai galės plačiau  ir paprasčiau naudotis reorganizuotos įmonės teikiamomis paslaugomis.

Taip pat tikimasi, kad naujoji įmonė galės pasiūlyti platesnį, labiau prieinamą tyrimų ir paslaugų spektrą. Tai padės veiksmingiau vykdyti ir Veislininkystės įstatymą, reglamentuojantį gyvulių veislių genofondo saugojimą, produktyvumo ir veislinių savybių gerinimą.

Šiuo metu vyksta organizaciniai ir techniniai įmonių sujungimo darbai. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo laikotarpiu bei po reorganizacijos visos iki prijungimo teiktos tiek pieno tyrimų laboratorijos, tiek gyvulių produktyvumo kontrolės (tyrimų) paslaugos bus ir toliau nepertraukiamai teikiamos tomis pačiomis sąlygomis. Jokių trukdžių ar nesklandumų pieno gamintojai nepatirs, priešingai, įmonės teikiamos paslaugos bus greitesnės ir patogesnės.

Iki šiol laboratorijoje atliekamas paslaugas, tokias kaip pieno sudėties, veršingumo, mastito sukėlėjų nustatymas, jungtinio mėginio formavimas leukozei ir bruceliozei nustatyti bei pašarų tyrimai, papildys kontroliuojamų gyvulių bandose tvarkoma gyvulių pirminė veislininkystės apskaita, pieninių veislių gyvulių pieno primilžio nustatymas, mechaninių ir elektroninių pieno kiekio matuoklių, neautomatinių svarstyklių, melžimo robotų kalibravimas.

Ir toliau intensyviai bus vykdoma šviečiamoji veikla, teikiama informacija pieno kokybės gerinimo, produktyvumo didinimo, gyvulių sveikatingumo ir kitais su pieno ūkio tvarkymu susijusiais klausimais, organizuojami mokymai. Pagrindinis konsultacijų ir mokymų tikslas – padėti pieno gamintojams išvengti pieno gamybos klaidų ir siekti geriausių ūkio veiklos rezultatų.

Konsultacijos bus teikiamos ir šėrimo- pašarų bazės įvertinimo, pašarų poreikio paskaičiavimo, pašarų kokybės tyrimų, optimalių šėrimo planų ir racionų sudarymo, taip pat gyvulių laikymo, priežiūros, melžimo higienos, gyvūnų gerovės reikalavimų užtikrinimo, rekomendacijų, kaip išvengti karvių sergamumo mastitu, medžiagų apykaitos ligų, nagų problemų, reprodukcijos sutrikimų, ligų sukėlėjų plitimo, bandos valdymo ir planavimo klausimais.

2019 m. balandžio 4–6 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje vyksiančioje Tarptautinėje žemės ūkio parodoje „Ką pasėsi... 2019“ parodos svečių lauksime UAB „Pieno tyrimai“ stende. Čia apsilankę pieno gamintojai gaus visą reikiamą informaciją ne tik apie įprastas laboratorijos teikiamas paslaugas, bet ir sužinos atsakymus į visus rūpimus klausimus, susijusius su įmonės reorganizavimu bei ateities planais.

Užsakymo Nr. 9806

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai