Basf A1 2024 07 01 Basf m1 2024 07 01
Verslo informacija
Naudokite tik leistinus augalų apsaugos produktus

Žieminiai rapsai yra pagrindiniai žemės ūkio lauko augalai, kuriuos sėjame rudenį. Nuo to, po kokių pasėlių, kada ir kaip pasėjami rapsai, priklauso piktžolių kontrolė. Didžioji dalis rapsams registruotų herbicidų yra skirti naikinti piktžoles iki rapsų sudygimo (dirvinio veikimo), kiti – po sudygimo iki tam tikro lapelių sudygimo tarpsnio.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) primena, kad kovai su piktžolėmis naudoti galima tik Lietuvos Respublikoje (LR) registruotus augalų apsaugos produktus (AAP).

Praėjusiais metais Augalininkystės tarnyba išimties tvarka 120 dienų laikotarpiui buvo išdavusi leidimą tiekti rinkai herbicidą Salsa, kurio veiklioji medžiaga – etametsulfuronmetilas, tačiau šiais metais toks specialus leidimas nesuteiktas, todėl jo naudoti negalima.

Augalininkystės tarnyba vykdo AAP veiklos priežiūrą ir nuolat stebi, kad nebūtų reklamuojami ir platinami neregistruoti AAP ar AAP neturint specialaus Augalininkystės tarnybos išduoto leidimo jį tiekti rinkai. Taip pat atliekami planiniai patikrinimai, operatyviai reaguojama į pranešimus, kuriuos gavus, atliekami neplaniniai patikrinimai.

Šiais metais pasitelktos papildomas kovos priemones dėl nelegalių AAP platinimo ir naudojimo. Dalies planinių ūkių patikrinimų metu imami ėminiai ir AAP likučiams nustatyti. Imant ėminius ypatingas dėmesys skiriamas tiems auginamiems augalams, kuriuose AAP naudojimo poreikis yra didelis. Vieni tokių pasėlių, susilauksiantys papildomo dėmesio rudenį, – žieminiai rapsai.

Iki šiol tokie ėminiai buvo imami tik kilus įtarimui ar gavus ūkio subjekto prašymą. Paimti ėminiai AAP likučiams nustatyti tiriami akredituotoje laboratorijoje. Nustačius, kad ūkio subjektas naudojo LR neregistruotus AAP, taikomos baudos, be to, neleistinų produktų naudotojai taip pat turi apmokėti ir išlaidas, patirtas ėminiui paimti, transportuoti, ištirti.

Už neregistruotų ar falsifikuotų produktų laikymą, naudojimą ar pardavimą baudos fiziniams asmenims padidintos ir gali siekti nuo 600 iki 3800 eurų, o juridiniams – nuo 5 iki 14 proc. metinės apyvartos.

Daugiau aktualios ir naudingos informacijos rasite Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje vatzum.lt, Facebook ir LinkedIn paskyrose.

Šaltinis: Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija
Užsakymo Nr. 11384
Gudinas -  23 06 14 + MU 2024
Setupad-desktop-po tekstu

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Apklausa
Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
Visos apklausos