Ruošdami specialistus, tariasi ir su ūkininkais
2016-07-13

Molėtai. Ketvirtadalis Alantos technologijos ir verslo mokyklos moksleivių renkasi su žemės ūkiu susijusias specialybes. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Kavaliauskienė sako, jog sudarydama mokymo programas, mokykla vadovaujamasi nuostata, kad darbuotojų rengimas būtų pagrįstas darbdavių poreikiais. Tai tiesiogiai susiję ir su absolventų įsidarbinimo galimybėmis.

Praeitais mokslo metais iš 440 mokinių su žemės ūkiu susijusias specialybes pasirinko 102 moksleiviai. Mokykloje ruošiami ekologinio ūkio darbininkai, želdinių tvarkytojai, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojai. Prieš metus mokykla įgyvendino kaimo verslų darbuotojo mokymo programą. Taip pat kartu su Utenos kolegija įgyvendina žemės ūkio technologijų studijų programą.

Reikalavimus derina prie laikmečio

Linas agro mob 21 06 04

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Kavaliauskienė vardija pagrindinius šiuolaikinio žemės ūkio specialisto kriterijus: jis turi gebėti atlikti įvairius žemės ūkio dirbimo, priežiūros darbus, dirbti žemės ūkio technika bei įrengimais, domėtis netradiciniais žemės ūkio verslais, nuolat tobulinti profesines kompetencijas.

Keičiasi augalų auginimo technologijos, stambėja ūkiai, gaminama galingesnė, kompiuterizuota technika. Jos valdymas sudėtingas, todėl specialisto kvalifikacija taip pat turi kilti.

Anot I. Kavaliauskienės, žemės ūkyje svarbūs tampa alternatyvūs verslai, perspektyvų turi senieji amatai, kulinarinis paveldas. Mokymo programose į tai yra atsižvelgiama.

Moksleiviai atlieka praktiką bityne

Specialybių daugėja

Pastaraisiais metais žemdirbiškų specialybių paklausa Alantos TVM mažai kinta. Tačiau pastebima, jog žemdirbiškos programos labiau populiarios tarp jaunuolių, įgijusių vidurinį išsilavinimą.

„Mokiniai, neturintys pagrindinio išsilavinimo, yra mažiau motyvuoti rinktis su žemės ūkiu susijusias specialybes", - sako pašnekovė.

Alantos TVM ekologinio ūkio darbininko programą gali rinktis mokiniai, neįgiję pagrindinio išsilavinimo, turintys 14 metų. Anot I. Kavaliauskienės, ši programa populiari ir tarp vaikinų, ir tarp merginų. Tačiau žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo mokymo programą dažniau renkasi vaikinai. Šios specialybės mokomi tik įgijusieji vidurinį išsilavinimą.

Pastaruoju metu mokykloje atsiranda naujų specialybių. Pernai pradėta ruošti želdinių tvarkytojus. Dar viena profesinio mokymo naujovių - modulinis mokymas. Mokykloje yra išbandoma Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė programa.

Koja kojon su naujomis technologijomis

„Mūsų mokykloje besimokantys mokiniai turi galimybę susipažinti su alternatyvios energijos gamyba. Universaliausias atsinaujinantis gamtinis išteklius yra biomasė - žemės ir miškų ūkiuose auginami augalai bei susidarančios organinės kilmės atliekos. Alantos TVM biodujų gamybai naudojamas žemės ūkio bei maisto atliekos", - pasakojo I. Kavaliauskienė.

Tačiau kol kas nėra profesinio mokymo programos, pagal kurią būtų ruošiami darbuotojai dirbti biodujų jėgainėse. Besimokantiems yra parengtos modulių programos.

Mokykloje įrengta pieno tyrimų laboratorija

„Norime ir galime perteikti žinias, supažindinti mokinius su alternatyvios energijos panaudojimu žemės ūkyje. Lietuvoje reikalingi atsinaujinančių išteklių ir bioenergijos specialistai, turintys inžinerinį išsilavinimą. Tačiau reikia ir darbuotojų, kurie padėtų tvarkyti gamybos procesus, atlikti priežiūros darbus", - apie įgyvendinamus mokyklos planus aiškina pavaduotoja ugdymui.

Viena populiariausių yra žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo mokymo programa. Į ją kasmet mokykla priima apie 30 mokinių. Tiek pat kiekvienais metais ir įgyja kvalifikaciją. I. Kavaliauskienė pastebi, kad dažnai ją pasirenka ūkininkų vaikai, pradėję patys kurti savo verslą kaime.

Atsižvelgiama į pasiūlymus

Rengiant žemės ūkio darbuotojus, bendraujama su potencialiais darbdaviais - ūkininkais, su žemės ūkiu susijusių bendrovių specialistais. Pašnekovė tikina, kad atsižvelgiama į jų pasiūlymus, pastebėjimus.

Pavyzdžiui, žirgininkai teigia, kad populiarinant žirgų sportą, renginius, reikia specialistų, kurie gebėtų išjodinėti žirgą, organizuotų žirgų sporto varžybas, plėstų kaimo turizmo veiklas. Alantos TVM galima mokytis žirgininkystės verslo darbuotojo specialybės.

Tačiau šią programą gali rinktis ne kiekvienas: „Dėl būtino ir privalomo surinkti mokinių skaičiaus, šiuo metu nevykdome šios programos. Atsiradus ne mažiau kaip 13 norinčių asmenų, galėtume ją įgyvendinti", - sako I. Kavaliauskienė.

Ūkininkai sako, kad jiems trūksta darbuotojų žemės ūkyje, reikalingi kvalifikuoti traktorininkai, gebantys valdyti modernią techniką.

Dažnai pasigirsta nuomonių, jog dar trūksta tikslias buhalterines apskaitas, susijusias su ūkio administracija, atliekančių specialistų. Taip pat - kokybiškas veterinarijos, apsėklinimo paslaugas teikiančių specialistų.

Remdamiesi tokiais konkrečiais pageidavimais, mokyklos vadovai prognozuoja, kad šios programos bus perspektyvios.

Ieškoma kontaktų su darbdaviais

Kokios perspektyvos laukia baigusiųjų mokyklą? I. Kavaliauskienė teigia, kad įsidarbina maždaug apie 60 proc. absolventų. Ekologinio ūkio darbininko specialybės mokiniai, kartu su profesija įgyja pagrindinį išsilavinimą.

„Tačiau dalis mokinių toliau mokosi, siekdami vidurinio išsilavinimo, todėl įsidarbinimo procentas dar padidėja po kelerių metų. Baigę žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo mokymo programą galimybę įsidarbinti turi visi. Absolventai taip pat įgyja TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininko kvalifikacijas", - aiškina I. Kavaliauskienė.

Darbdaviai, ieškantys darbuotojų, teikia mokyklai informaciją apie laisvas darbo vietas, o ji paskelbiama mokiniams. Tokiu bendradarbiavimu pasiekiama geresnių rezultatų absolventams įsidarbinant.

MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip įvertintumėte savo ūkį tvarumo požiūriu?
Orai