Gyvulininkystei vystyti - modernus mokslo centras
2015-11-16

Baisogala, Radviliškio r. LSMU Lietuvos gyvulininkystės institute atidarytas slėnio „Nemunas" atviros prieigos gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centras. Šiuolaikiška įranga aprūpintas naujasis centras skirtas gyvūnų mitybos tyrimams ir biotechnologijoms plėtoti, vystant konkurencingą gyvulininkystę.

Lietuvos gyvulininkystės institute  (LGI) Baisogaloje pradėjusiame veikti Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centre įkurtos trys naujos mokslinės laboratorijos su moderniausia įranga gyvulininkystės sektoriui vystyti: Gyvūnų genetinių išteklių tyrimo ir ilgalaikio išsaugojimo ex situ laboratorija,  Pašarų gamybos ir šėrimo technologijų vertinimo laboratorija ir Gyvūnų pašarų maisto medžiagų virškinamumo tyrimų laboratorija.  

Biomase 21 01 18+Lytagra 21 03 01

Lietuvos gyvulininkystės institutodirektorė dr. Violeta Juškienė pasidžiaugė dar vienu dideliu šios mokslo įstaigos žingsniu į priekį

Gyvūnų genetinių išteklių tyrimo ir ilgalaikio išsaugojimo ex situ laboratorija, pasak LGI direktorės pavaduotojo dr. Artūro Šiukščiaus, skirta spermos tyrimams. Čia sudarytos sąlygos šaldyti visų gyvūnų (bulių, avinų, kuilių, eržilų) spermą, šiuo metu diegiama avinų spermos šaldymo technologija, nes kiekvienos gyvūnų rūšies spermos šaldymo režimai yra skirtingi. Laboratorijoje taip pat vyksta moksliniai spermos technologijų modernizavimo, optimizavimo ir kūrimo tyrimai. Čia įdiegta aparatūra, skirta nustatyti spermatozoidų gyvybingumui, neigiamų faktorių įtakai tirti.

LGI direktorės pavaduotojas dr. Artūras Šiukščius pristatė Gyvūnų genetinių išteklių tyrimo ir ilgalaikio išsaugojimo ex situlaboratoriją

„Turima įranga, manau, svarbi ir verslui, ypač žirgininkystės verslo atstovams, kuriems aktualu užšaldyti vertingo eržilo spermą, kad būtų galima ateityje gauti jo palikuonių. Laboratorijoje šaldoma ir genofondinių gyvūnų sperma, - kalbėjo A. Šiukščius. - Šios mokslinės laboratorijos tikslas - kuo daugiau padauginti veislinių gyvulių, kad geras reproduktorius paliktų kuo daugiau palikuonių. Pritaikius šiuolaikines technologijas,  turėsime galimybių pagaminti daugiau spermos iš vieno gyvulio."

Gyvūnų genetinių išteklių tyrimo ir ilgalaikio išsaugojimo ex situlaboratorijoje gausu modernios ir unikalios įrangos

Naujoje  gyvūnų pašarų maisto medžiagų virškinamumo tyrimų laboratorijoje bus atliekami bandymai in vivo su gyvuliais - kiaulėmis, smulkiaisiais atrajotojais ir galvijais. „Tirsime, kiek gyvulys sunaudoja maisto medžiagų, kiek gali suvirškinti, bus nustatomas maisto medžiagų balansas ir t. t. Šie tyrimai būtini tam, kad gyvulys kuo daugiau pasisavintų maisto medžiagų ir jas atiduotų su produkcija", - apie laboratorijos veiklą pasakojo LGI gyvūnų mitybos ir pašarų skyriaus vedėjas dr. Virginijus Uchockis. O kadangi atsiranda vis naujų pašarų, didėja ir poreikis tiksliai įvertinti jų maistinę ir energetinę vertę.

Šioje laboratorijoje Virginijaus Uchockio komanda atliks kiaulių bei avių ir ožkų pašarų virškinamumo tyrimus

Laboratorijoje yra dujų emisijos kamera, kur bus galima nustatyti, kiek kurios rūšies gyvulys išskiria į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių ir aplinką teršiančių dujų. Čia bus fiksuojami įvairūs duomenys, kuriuos apdoros kompiuterinė programa.

Pašarų gamybos ir šėrimo technologijų vertinimo laboratorijoje, kurią pristatė LGI gyvūnų mitybos ir pašarų skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Jonas Jatkauskas, bus atliekami pašarų kokybės tyrimai, įvertinant pašarų gamybos technologijų įtaką, jų laikymo sąlygas, mitybos ypatumus. Laboratorijoje bus vertinama konservuotų pašarų (siloso), javų vegetacinė masė, tiriamas jų maistingumas, fermentacijos kokybė,  biocheminiai procesai, bus atliekami ir šėrimo bandymai su tais pašarais. Čia bus tiriami ir įvairūs priedai, kad būtų nustatyta, kurie jų turi įtakos Lietuvoje gaminamo pašaro kokybei ir būtų galima juos rekomenduoti pašarus gaminantiems ūkininkams ir bendrovėms. Laboratoriniai darbai atliekami ne tik laboratorijoje, bet ir gamybinėmis sąlygomis laukuose - tranšėjose, ritiniuose.

„Pašarų gamybos ir šėrimo technologijų vertinimo laboratorijoje galėsime atlikti įvairius pašarų kokybės tyrimus", - sakė Jonas Jatkauskas

„Mes vieninteliai Lietuvoje (o ir Europoje mažai kas atlieka) atliekame tyrimus dėl antrinės fermentacijos, teikiame rekomendacijas, kaip jos išvengti, kai imant pašarą iš saugyklos jis gauna oro ir pradeda gesti", - kalbėjo J. Jatkauskas.

Taigi, Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centras rengs rekomendacijas gyvūnų šėrimo, pašarų gamybos, saugos ir kokybės gerinimo klausimais. Centre sukurta gyvūnų genetinių išteklių tyrimo ir ilgalaikio išsaugojimo infrastruktūra, leidžianti įvardyti išskirtinius gyvūnų požymius, taip pat padedanti išsaugoti mažas populiacijas.

Nauja tyrimų įranga Pašarų gamybos ir šėrimo technologijų vertinimo laboratorijoje

LGI direktorė dr. Violeta Juškienė kiek apgailestavo, kad Gyvulininkystės institute žmogiškieji resursai yra riboti, tačiau LSMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas teigė, kad be žmogiškojo kapitalo bet koks institutas ar laboratorija neturės tokios ateities, nedarys pažangos. Todėl didžiausios ir išmintingiausios investicijos turi būti į žmogų, kuris sugeba savo idėjas panaudoti mokslui ir įdiegti į praktiką.

LSMU prorektorius veterinarinei medicinai ir gyvulininkystei prof.  Antanas Sederevičius, slėnio „Nemunas" projekto „Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių maisto žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija" vadovas, teigė, kad Veterinarijos akademijos teritorija praktiškai tapo atviros prieigos teritorija, kadangi viskas integruota į katedras, padalinius, kad visomis paslaugomis ir mokslo rezultatais galėtų naudotis studentai, mokslininkai ir kartu verslo partneriai, kad žemės ūkio potencialas būtų integruotas į vieną visumą, kad mokslas vystytųsi įvairiomis kryptimis, kad būtų kuriama pridėtinė vertė. To pavyzdys - bendradarbiavimas su UAB „Ruvera", kai mokslo ir verslo partneriai kartu sukūrė per 10 gyvulininkystės sektoriui skirtų produktų, kuriais prekiauja įvairiose pasaulio valstybėse, o už veterinarinių preparatų kūrimą, jų ištyrimą ir gamybos įteisinimą buvo įvertinti Lietuvos mokslo premija. 

„Taigi, naujasis centras bus labai svarbus ir studijoms, nes studijos universitete vyksta mokslo pagrindu", - reziumavo LSMU prorektorius.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kas jus paskatintų ūkyje auginti daugiau gyvulių ir / ar paukščių?
Orai