E-mokymų platforma - pažengusių ūkininkų gebėjimams stiprinti
2017-03-15

Akademija, Kėdainių r. Šią savaitę Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) sulaukė tarptautinio projekto „Pažengusių ūkininkų gebėjimų stiprinimas" (toliau - SKIFF) partnerių iš Graikijos, Turkijos ir Olandijos. Bendradarbiaujant siekiama sukurti darnią, įvairiakalbę elektroninių mokymo programų platformą, kuri apimtų šešias svarbias sritis: ekologinį ūkininkavimą, kaimo plėtrą, žemės ūkio rinkas, ūkio valdymą, ekonomiką, grįstą biotechnologijomis, informavimo ir komunikavimo technologijas žemės ūkyje. Tai antrasis tarptautinio projekto partnerių darbinis susitikimas, kuriame aptarti nuveikti darbai ir suplanuota tolimesnė partnerių veikla.

2015 m. rugsėjį startavęs tarptautinis projektas SKIFF yra finansuojamas Erasmus+ programos (http://www.erasmus-plius.lt/). Projekto lyderiai ir pagrindiniai administratoriai - Kompiuterinių technologijų ir spaudos Diophantus institutas prie Graikijos švietimo ir mokslo ministerijos.

Anot instituto direktoriaus pavaduotojo dr. Vasilio Delio (Vasilis Delis), projekto idėja gimė prieš dvejus metus su kolegomis diskutuojant apie bendrą žemės ūkio politiką ir vis stiprėjančiais reikalavimais tvariai ūkininkauti.

RVAC 21 09 30

„Ūkininkavimas ir maisto produktų gamyba yra itin svarbi mūsų ekonomikos sudedamoji dalis. Žemdirbiams keliami nauji reikalavimai, susiję ir su nauja rinkos situacija. Iš tikrųjų ūkininkams tenka dvigubas uždavinys: gaminti maisto produktus ir tuo pačiu apsaugoti gamtą bei išsaugoti biologinę įvairovę. Ekonominės ambicijos, naujų technologijų įtaka efektyviau naudojant gamtos išteklius, nauda visuomenei ir žemės ūkiui skatina žemdirbius tobulėti. Tad naudodami mobiliuosius įrenginius ir pasiremdami projekto partnerių patirtimi, siekiame sukurti elektroninių mokymų platformą žemdirbiams", - sakė projekto vadovas V. Delis. - Suprantama, paruošti mokymo programą nėra unikalus dalykas, tačiau pasirinkome specifines mokymo programų temas:  ekologinė žemdirbystė, informacinės ir ryšių technologijos žemės ūkyje, bioekonomika."

„Pasirinkome specifines mokymo programų temas, pvz., ekologinė žemdirbystė, informacinės ir ryšių technologijos žemės ūkyje, žemės ūkio rinkos, ūkio valdymas, bioekonomika. Šios temos mokymo programą daro išskirtinę", - sakė projekto vadovas V. Delis

Konsultavimo tarnyba projekte dalyvauja partnerio teisėmis ir yra įsipareigojusi parengti dvi mokymo programas anglų ir lietuvių kalbomis: „Informacinės komunikacinės technologijos žemės ūkyje" ir „Ūkio valdymas" bei į lietuvių kalbą išversti kitas keturias mokymo programas, parengtas projekto partnerių.  Mokymo programos bus pritaikytos pagal kiekvienos šalies pažengusių ūkininkų poreikius ir išbandytos elektroninėje mokymo platformoje. LŽŪKT taip pat prisideda kuriant projekto rezultatų mobiliąją aplikaciją (Android ir IOS sistemos).

Projektui persiritus į antrąją  įgyvendinimo pusę, atliktos pagrindinės užduotys. Sukurta įvairiakalbė mobilioji aplikacija, parengtos visos mokymų programos anglų kalba: „Ekologinis ūkininkavimas", „Kaimo plėtros programa", „Žemės ūkio rinkos"  (autorius Antionio Perdikaris iš Graikijos Europos vystymosi ir integravimosi instituto).

Olandų požiūris

Olandijos konsultavimo įmonės „Blankcon" direktorius Hansas Blankestinas (Hans Blankestijn) projekto partnerius supažindino su mokymo programa „Bioekonomika".  Jis pabrėžė, kad pasaulis agroverslo srityje jau atvertė precizinio ūkininkavimo puslapį, o ateinanti bioekonomikos era su naujomis informacinėmis technologijomis apima įvairias ūkininkavimo sritis, tad žemdirbių mokymas šiuo klausimu itin aktualus.

„Sąvoka bioekonomika nėra tiksli, labiau tiktų „žiedinė ekonomika". Iki šiol ekonomika daugiausiai veikė pagal modelį „paimk - pagamink - išmesk". Augant gyventojų skaičiui ir turtui, labiau nei bet kada didėja išteklių paklausa, todėl blogėja aplinkos būklė. Brangsta metalai ir mineralai, iškastinis kuras, pašarai ir maistas, taip pat švarus vanduo ir derlinga žemė. Tai nėra klausimas, ar taip atsitiks, o klausimas - kada tai atsitiks", - įsitikinęs Hansas Blankestinas.

Daugelis olandų ūkininkauja tradiciškai, bet yra nemažai ir besistengiančių ūkininkauti tvariai. „Pavyzdžiui, mūsų šalyje auginama daug pomidorų. Jei pažvelgtume žiedinės ekonomikos požiūriu, matytume ne tik daržovę. Tai augalas, turintis daug ląstelienos, kurią galima panaudoti gaminant kartoną, drabužius. Be to, augale yra užkoduotas mechanizmas, padedantis augalui gintis nuo kenkėjų. Tad iš to augalo galima išskirti tą „stebuklingą" medžiagą ir panaudoti augalų apsaugos priemonėms nuo kenkėjų gaminti. Galima iš augalo „paimti" įvairius spalvinius preparatus. Taigi, kalbame apie pomidorą ne tik kaip  apie daržovę, bet apie augalą kaip visumą, iš kurio galima pagaminti įvairių produktų. Tai nuostabu", - įsitikinęs mokymo programos vadovas.

Hanso Blankestino teigimu, pasaulis agroverslo srityje jau atvertė precizinio ūkininkavimo puslapį, o ateinanti bioekonomikos era su naujomis informacinėmis technologijomis paliečia įvairias ūkininkavimo sritis, tad žemdirbių mokymas šiuo klausimu itin aktualus

Lietuvos konsultantų indėlis

SKIFF projekte dalyvaujanti LŽŪKT komanda anglų kalba platformai pristato du mokymo modulius: „Informacinės komunikacinės technologijos žemės ūkyje" ir „Ūkio valdymas". Turėdami omenyje, kad ši platforma skirta pažengusiems ūkininkams, LŽŪKT specialistai mokymo programų turinį kūrė atsižvelgdami į šiuolaikines technologijų galimybes žemės ūkyje, akcentuodami esminius jų veikimo  principus ir naudą, pateikdami daug vaizdinės ir praktinės medžiagos, orientuodamiesi į ilgalaikę žinių panaudojimo perspektyvą. 

Įvairiakalbią  elektroninių mokymo programų platformą pažengusių ūkininkų gebėjimams stiprinti kuria darni lietuvių, graikų, olandų ir turkų specialistų komanda

Visos šešios projekte suplanuotos  sukurti mokymo  programos  elektroninėje mokymų platformoje bus pateiktos anglų kalba iki kovo pabaigos. Balandžio pabaigoje turėtų startuoti ir penkiakalbė, tarp jų ir lietuviškoji, elektroninių mokymų programos dalis.   

Oficialus projekto tinklapis, kur ir kuriama elektroninių mokymų platforma  http://class.future-farmer.eu/

Projekto veiklą ir naujienas galite stebėti ir socialiniame tinkle https://www.facebook.com/future.farmer.eu/

LŽŪKT, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip motyvuojate savo ūkio darbuotojus?
Orai