Rūmų suvažiavimas – visi lieka savo postuose (Fotogalerija)
2014-02-28

Kaunas. Žemės ūkio rūmuose artimiausius ketverius metus esminių permainų nebus – tokia didžiausia šiandien įvykusio Žemės ūkio rūmų suvažiavimo naujiena. Rūmuose ir toliau pirmininkaus Andriejus Stančikas, jo pavaduotoju dirbs Sigitas Dimaitis, o Bronius Markauskas liks vicepirmininku visuomeniniais pagrindais.

LYTAGRA 19 07 04 mob

Į Žemės ūkio rūmų suvažiavimą susirinkę 48 delegatai (po vieną nuo kiekvienos ŽŪR organizacijos narės) sugiedojo „Tautišką giesmę“ ir ėmėsi suvažiavimo dienotvarkės. Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininko Jono Talmanto siūlymu, pirmuoju klausimu imta svarstyti ne ŽŪR pirmininko ataskaitą, o Kėdainių rajono žemdirbių asociacijos prašymą – išimties tvarka nešalinti šios organizacijos iš Žemės ūkio rūmų narių.

Pagal septintus metus galiojančią tvarką, organizacijos, kurios nesumoka nario mokesčio, netenka narystės Rūmuose. Nuo 2008 m. iš ŽŪR pašalinta 31 organizacija. Anot ŽŪR teisininkės Aistės Tomkienės, taikyti išimtį yra ydinga, nes kitos anksčiau pašalintos organizacijos galės kelti klausimą dėl diskriminacijos. Pritaikius išimtį ir leidus šios organizacijos atstovui dalyvauti suvažiavime su balso teise, gali būti užginčytas visų suvažiavimo priimtų nutarimų teisėtumas. Suvažiavimas, prieš balsavus 24-iems delegatams, o 20-čiai už išimties taikymą, nepatenkino kėdainiečių prašymo.

ŽŪR pirmininko A. Stančiko veiklos ataskaitą suvažiavimo delegatai patvirtino neuždavę pranešėjui jokio klausimo. Pradėjęs ataskaitą nuo to, kaip prieš trejus metus rinkimuose varžėsi dėl ŽŪR pirmininko posto su Aušriu Macijausku, Andriejus Stančikas prisiminė, kaip stipriai jo varžovą rėmė Žemės ūkio ministerija, jo išrinkimo atveju žadėjo papildomų funkcijų Žemės ūkio rūmams. „Gal anuomet suklydot pasirinkę ne tą kandidatą, nes nei aš, nei Rūmai nieko iš ministerijos negavome“, – sakė A. Stančikas.

Informaciją apie ŽŪR finansus pateikė Revizijos komisija. Per praėjusius metus iš ŽŪR atleista 20 darbuotojų, į darbą priimta 10. Atleidimo priežastis – finansiniai sunkumai. ŽŪR pirmininko mėnesio atlyginimas per ataskaitinį laikotarpį (neatskaičius mokesčių) sudarė 7864 Lt, vicepirmininko – 5884 Lt, ŽŪR direktoriaus – 5874 Lt. Žemdirbių savivaldos organizatorių rajonuose atlyginimo vidurkis – 1150 litų.

Rinko iš vieno kandidato

Suvažiavimo svečių palinkėjimai Žemės ūkio rūmams puoselėti demokratiją ironiškai realizavosi per pirmininko rinkimus, kai ŽŪR vadovas buvo renkamas iš vieno kandidato. Antrasis pretendentas į ŽŪR vadovus Nikolajus Dubnikovas, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos vicepirmininkas, atsiėmė savo kandidatūrą gerokai iki suvažiavimo.

Daugiau jokia organizacija kandidatų į šį postą nepasiūlė. Absoliuti vienybė ar ŽŪR autoriteto smukimas? Ar alternatyvios žemdirbių savivaldos organizacijos kūrimo planai?

Lietuvos grūdų augintojų asociacijos atstovas Aušrys Macijauskas teiravosi A. Stančiko apie numatomą vicepirmininkų skaičių ir kandidatūras (suvažiavimas skiria vicepirmininkus pirmininko teikimu).

Nepaisydamas kritikos dėl ligšiolinio savo pavaduotojo S. Dimaičio veiklos, A. Stančikas neslėpė, jog labiausiai norėtų dirbti su senąja komanda. Jeigu suvažiavimui kuris iš kandidatų (ar abu kandidatai) netiktų, A. Stančikas vardijo pavardes kitų, apie kuriuos galvojęs: Jono Talmato, Nikolajaus Dubnikovo, Sauliaus Daniulio, Lino Žabaliūno, Godos Burokienės ir kt.

Kitų pavardžių neprireikė, nes už A. Stančiką balsavo 43 delegatai, 4 susilaikė. Už vicepirmininkus S. Dimaitį ir B. Markauską balsavo 33, prieš buvo 5, susilaikė – 5. Vadovybės perrinkimą suvažiavimas pagerbė atsistojimu ir plojimais.

Tik du žmonės viešai pareiškė kritišką nuomonę apie suvažiavimą. Svečio teisėmis dalyvavęs Kupiškio rajono ūkininkas Zigmantas Aleksandravičius pasigedo didesnio skaičiaus Seimo ir Žemės ūkio ministerijos atstovų suvažiavime (iš Seimo narių dalyvavo tik M. Bastys, o iš ŽŪM – viceministras R. Šatkauskas), o tai, anot jo, rodo, kad Žemės ūkio rūmai tampa visiškai nesvarbūs ir nereikšmingi. „Andriejau, jei pasiliksi Dimaitį, tu žlugsi“, - perspėjo Z. Aleksandravičius dėl vicepirmininko pasirinkimo.

Antrasis kritikas – Aušrys Macijauskas, pastebėjęs, kad pagrindinis suvažiavimo tikslas – postų dalybos, nusigręžiant nuo žemdirbiams aktualių pereinamojo laikotarpio investicinės paramos, žemdirbių savivaldos savarankiškumo stiprinimo ir kt. klausimų. „Šio suvažiavimo rezultatas bus ne rezoliucija mums svarbiais klausimais, o ordinų ir medalių įsteigimas“, – su sarkazmu apibendrino A. Macijauskas (suvažiavimo dienotvarkėje buvo įrašytas klausimas dėl garbės ženklo „Už nuopelnus žemdirbių savivaldai“ įsteigimas; vieno tokio ženklo pagaminimas savivaldai kainuotų nuo 400 iki 1500 litų).

Atsakydamas į pastabas, A. Stančikas patikslino, kad į darbinį suvažiavimą sąmoningai nekvietęs didesnio būrio svečių, jų pasikvies kai bus svarstomi strateginiai dalykai.

***

Suvažiavimas slaptu balsavimu išrinko naują ŽŪR tarybą. Jos nariais tapo: Zofija Cironkienė, Antanas Bezaras, Jonas Sviderskis, Romas Majauskas, Antanas Šležas, Rimantas Valiukas, Algis Gaižutis, Algis Baravykas, Bronius Markauskas, Adolfas Jasinevičius, Jūratė Dovydėnienė, Jonas Vytautas Lingys, Vytautas Zurba, Vidas Juodsnukis, Andrėjus Gediminas Jakas, Edvardas Gedgaudas, Česlovas Tallat-Kelpša, Algirdas Valaiša, Darius Kviklys, Kamal Zulfijev, Jonas Talmantas, Albertas Sekonas ir Virginija Žliobienė.

Naujai išrinkta ŽŪR Taryba suformavo Rūmų prezidiumą. Prezidiumo nariai tapo ŽŪR pirmininkas A. Stančikas, vicepirmininkai S. Dimaitis ir B. Markauskas bei asociacijų atstovai Zofija Cironkienė, Jonas Sviderskis, Romas Majauskas, Algis Baravykas, Jonas Talmantas, Vidas Juodsnukis.

Suvažiavimas patvirtino naujus ŽŪR simbolius - vėliavą ir garbės ženklą, kuris bus skiriamas už nuopelnus žemės ūkiui.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokių organizacijų veikla Jūs domitės?
Orai