Žemės ūkio politikos finansavimas - po mikroskopu
2018-01-29

Briuselis. Europos Komisija paskelbė viešas konsultacijas dėl Bendrosios žemės ūkio politikos ateities. Nuomonę dėl būsimos paramos teikimo kaimo plėtrai ir žemdirbiams gali pareikšti kiekvienas europietis, atsakęs į internetinį klausimyną.

Konsultacijos vyks iki balandžio 20 d. Jose gali dalyvauti visi piliečiai ir organizacijos. Europos Komisija tikisi, kad savo nuomonę aktyviai pareikš kaimo plėtros programų naudos gavėjai:ūkininkai, perdirbėjai,mažmenininkai,didmenininkai,kaimo vietovių gyventojai,valdžios institucijos,verslo organizacijos (pvz., asociacijos, prekybos rūmai ir kt.),nevyriausybinės ir pilietinės visuomenės organizacijos, kitos viešosios valdžios institucijos.

Šių konsultacijų rezultatais Europos Komisija remsis rengdama vertinimo išvadas, o jomis bus naudojamasi formuojant Bendrąją žemės ūkio politiką po 2020 metų. 

Linas agro mob 21 08 02+ bioversija 21 08 02

Nuomonę viešose konsultacijose galima pateikti užpildant internetinį klausimyną. Nuomones galima teikti bet kuria oficialiąja ES kalba, tarp jų ir lietuviškai.

Komisija ragina organizacijas, kurios per viešas konsultacijas nori pateikti atsiliepimų, jai ir plačiajai visuomenei pateikti informacijos apie tai, kam jos atstovauja.

Konsultacijų dalyvių prašoma pateikti pastabų apie kaimo plėtros programų, kurios buvo finansuojamos iš BŽŪP biudžeto 2007-2013 m., veiksmingumą, kad būtų galima įvertinti, kurios iš jų buvo efektyvios, kas strigo ir kodėl, siekiant ateityje pagerinti kaimo plėtros programavimą.

Respondentų klausiama, ar jie mano, kad kaimo plėtros programos pagerino žemės ūkio ir miškininkystės konkurencingumą, prisidėjo prie aplinkos ir kaimo vietovių gyvenimo kokybės gerinimo ir kaimo ekonomikos įvairinimo. Respondentų taip pat klausiama, ar jie mano, kad kaimo plėtros programos yra naudingos.

Šiais metais Europos Komisija pateiks naujų teisinių pasiūlymų dėl ES maisto ir žemės ūkio gerinimo politikos gerinimo, remdamasi savo neseniai paskelbtu komunikatu ir politikos galimybių poveikio vertinimų rezultatais.

Šiuo metu Europos Komisija yra paskelbusi šias žemdirbiams aktualias viešas konsultacijas:

Dėl kaimo plėtros programų rezultatų- iki balandžio 20 d.

Dėl ES maisto grandinės rizikos vertinimo modelio skaidrumo ir tvarumo – iki kovo 20 d.

Dėl ES iniciatyvos dėl apdulkintojų – iki balandžio 5 d.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai