Pieno gamybą nusprendė sumažinti 52 tūkst. ES ūkių
2016-10-04

Briuselis. Europos Komisijos pasiūlytame pieno gamybos mažinimo plane nusprendė dalyvauti 52 tūkst. ūkių, tarp jų beveik 2 tūkst. Lietuvos ūkininkų. Gamybą mažinantiems ES ūkiams bus išdalyta 150 mln. eurų parama.

Pagal pateiktų prašymų duomenis, šių metų paskutinį ketvirtį ES ūkiuose bus pagaminta 1,06 mln. tonų pieno mažiau. ES žemės ūkio komisaras Filas Hoganas (Phil Hogan) pareiškė, kad pieno ūkiams pasiūlytoji pagalbos schema pasirodė esanti patraukli ir sėkminga bei padės stabilizuoti padėtį Europos pieno rinkoje. 

Labiausiai pieno gamybą pasiryžę sumažinti Vokietijos (286 tūkst. t), Prancūzijos (181 tūkst. t) ir Jungtinės Karalystės (112 tūkst. t) ūkiai, mažiausiai - Malta ir Kipras (atitinkamai 45 ir 12 tonų). Didžiausias skaičius pieno ūkių, dalyvaujančių gamybos mažinimo programoje, tenka Prancūzijai (13 000), Vokietijai (10 000), Airijai (4 500), Austrijai ir Nyderlandams (po 4 000).

Lietuvos pieno ūkiai planuoja gamybą sumažinti 12,6 tūkst. tonų - apie 3,2-3,5 proc. viso ketinamo pagaminti pieno kiekio. Europos Komisija už 1 toną nepagaminto pieno mokės 140 eurų.

KWS 21 07 01 mob

Pieno gamybos mažinimas ES šalyse

Šalis

Mažinamos pieno gamybos kiekis, t

Prašymus pateikusių ūkių skaičius, vnt.

Mažinamos pieno kiekis, tenkantis vienam pareiškėjui

Belgija

33 701

1 825

18

Bulgarija

5 369

304

18

Čekija

13 480

214

63

Danija

30 709

423

73

Vokietija

286 049

9 947

29

Estija

4 818

46

105

Airija

74 225

4 447

17

Graikija

Ispanija

31 045

1 567

20

Prancūzija

181 398

12 957

14

Kroatija

3 289

125

26

Italija

23 862

921

26

Kipras

12

1

12

Latvija

6 649

591

11

Lietuva

12 648

1 990

6

Liuksemburgas

2 049

103

20

Vengrija

16 908

134

126

Malta

45

2

23

Nyderlandai

80 305

3 932

20

Austrija

26 573

4 066

7

Lenkija

53 322

3 779

14

Portugalija

19 906

1 052

19

Rumunija

2 307

72

32

Slovėnija

1 360

193

7

Slovakija

4 864

46

106

Suomija

14 145

1 020

14

Švedija

18 954

495

38

Jungtinė Karalystė

112 028

1 849

61

ES-28

1 060 021

52 101

20

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ar jus tenkina šio sezono kviečių ir rapsų supirkimo kainos?
Orai