Mažiems ūkiams – atskiras šaukimas ir supaprastinta tvarka
2016-01-27

Vilnius. Paraiškas paramai investicijoms į žemės ūkio valdas gauti nuspręsta priimti dviem etapais - kovo mėnesį paramos galės kreiptis tik smulkūs ir vidutiniai ūkiai, o nuo balandžio mėn. - visi ūkiai. Parama mažiems ūkiams bus teikiama supaprastinta tvarka.

Dotnuva  21 02 01 + Biomase 21 01 18

Šis sprendimas priimtas Stebėsenos komiteto posėdyje. Komitetas atsako už nuolatinę Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendinimo priežiūrą, jį sudaro Žemės ūkio ir kitų ministerijų, žemdirbių savivaldos, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

„Kovo mėnesį įvyks šaukimas tiems pareiškėjams, kurių ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 Eur iki 50 000 Eur. Šių pareiškėjų, siekiančių iki 50 tūkst. Eur dydžio vadinamosios supaprastintosios paramos, projektams yra numatyti specialūs atrankos kriterijai", - nurodoma Žemės ūkio ministerijos pranešime.

Kitas šios priemonės paraiškų priėmimas turėtų vykti nuo balandžio vidurio iki birželio mėn. vidurio jau bendrai visiems pareiškėjams, nepriklausomai nuo jų ūkio dydžio (t. y. ir stambiems, ir smulkiems). Antro šaukimo pareiškėjams bus taikomi atskiri projektų atrankos kriterijai. Didžiausia įmanoma paramos suma antro šaukimo pareiškėjams – 200 tūkst. eurų.

Planuojama, kad pareiškėjams nereikės sudaryti išankstinių sutarčių su bankais. Kadangi paramos apskaičiavimui bus taikomas standartinės produkcijos kriterijus, tai I pusmečio paraiškos bus vertinamos remiantis sausio 1 d. duomenimis, II pusmečio – birželio 30 d. duomenimis, kuriuos teikia Žemės ūkio ir verslo informacijos centras. Pareiškėjams pažymų teikti nereikės.

Žemės ūkio ministerijos specialistai atkreipia dėmesį, kad rengiant verslo planą reikės numatyti ir pesimistinį rezultatų variantą.

Papildomas įsipareigojimas paramos gavėjams – įsipareigoti, kad įgyvendinus investicijas ūkio rezultatai nepablogės, t. y. kad po 3 metų ūkio pelnas nebus mažesnis negu teikiant paraišką.

Siekdama, kad žemdirbiai paramos lėšomis pirktų tik tuos automobilius, kurie iš tikrųjų reikalingi ūkio darbams, ministerija numato taikyti automobilio sėdimų vietų kriterijų – jų negali būti daugiau negu 2-3.

Antrojo šaukimo metu planuojama suteikti papildomai 10 balų tiems pareiškėjams, kurie nėra pasinaudoję investicine parama, o smulkiems ir vidutiniams ūkiams skirti papildomus 5 balus (ankstesnį šaukimą buvo skiriama 20 balų, sumažinta todėl, šiems ūkiams numatytas atskiras šaukimas).

Numatyta skirti balus ir už patirtį: už 2-5 metų patirtį – 10 balų, už didesnę kaip 5 metų patirtį – 15 balų.

Papildomų balų galima gauti savanoriškai mažinant paramos intensyvumą: už kiekvieną sumažintą procentą planuojama skirti 1 balą.

Europos Komisijos pastabose Lietuvai pabrėžiama, jog projektų atrankos kriterijai turi atitikti programos strategines nuostatas: prioritetus smulkiesiems ir vidutiniams ūkiams, aplinkosaugos aspektus. 

ŽŪM, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kas jus paskatintų ūkyje auginti daugiau gyvulių ir / ar paukščių?
Orai