Leido didinti kompensacijas už vilkų daromą žalą
2018-11-15

Briuselis. Europos Komisija priėmė sprendimą, suteikiantį ūkininkams teisę gauti visą kompensaciją už žalą, kurią sukelia saugomi gyvūnai, pavyzdžiui, vilkai.

Taip pat numatyta ūkininkams visiškai atlyginti investicijas, kurios padeda užkirsti kelią tokios žalos atsiradimui, pavyzdžiui, elektrinių tvorų statymas ar apsauginių šunų įsigijimas.

Europos Komisijos sprendimu siekiama didinti paramą ūkininkams tose vietovėse, kur yra didelių plėšrūnų.

RVAC 21 09 30

Parama, padedanti išspręsti konfliktus, susijusius su saugomų gyvūnų apsauga, gali būti suteikta iš ES lėšų, ypač iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, ir iš nacionalinių fondų (valstybės pagalbos), rašoma Europos Komisijos pranešime.

Valstybės pagalbos taisyklės, kurios yra taikomos kompensuojant žalą, kurią sukelia saugomi gyvūnai, yra išdėstytos Europos Sąjungos valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams ir kaimo vietovėse 2014–2020 m. gairėse.

Iki šiol tik 80 proc. investicijų galėjo būti grąžinta teikiant valstybės pagalbą. Europos Komisijos sprendimas pakeičia gaires, kad ši norma siektų 100 proc. Valstybėms narėms taip pat bus leista atlyginti 100 proc. vadinamųjų netiesioginių išlaidų, pavyzdžiui, veterinarinių išlaidų, susijusių su sužeistų gyvūnų gydymu ir darbo sąnaudomis, susijusiomis su dingusių gyvūnų paieška po saugomo gyvūno išpuolio.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip motyvuojate savo ūkio darbuotojus?
Orai