Kas suvedžiojo jaunuosius ūkininkus?
2015-02-09

Kaunas. Jaunieji ūkininkai, kurie pernai deklaravo pasėlius, nebegalės pretenduoti į ES paramą ūkio įkūrimui. Aiškinama, jog deklaruodamas pasėlius ūkininkas patvirtina įsikūrimo proceso pabaigą. Į paramą įsikūrimui galės pretenduoti tik tie jaunieji ūkininkai, kurie pasėlių nedeklaravo.

Ši žinia, kurią Lietuvos ūkininkų sąjungos prezidiumo posėdyje pranešė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Palionis, sukėlė nemažą sąmyšį. Ne vienas žemdirbys priminė, jog anksčiau girdėjo ministerijos valdininkus kalbant visiškai priešingai, t. y. kad parama įsikūrimui galės pasinaudoti tie, kurie bus deklaravę pasėlius, todėl skubėjo teikti deklaracijas.

Kiek jaunųjų ūkininkų deklaravo pasėlius 2014 metais, niekas posėdyje pasakyti negalėjo. Tiesa, dalis jų spėjo pasinaudoti parama ūkio įkūrimui, kurios šaukimas buvo paskelbtas praėjusių metų pabaigoje. Tačiau kiek tokių laimingųjų?

Ūkininkai priekaištavo, kad paramos taisyklės rengiamos paskubomis

Anot Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojo M. Palionio, tie jaunieji ūkininkai, kurie neteko galimybių pasinaudoti parama ūkio įkūrimui, galės pasinaudoti parama ūkio modernizavimui. Jauniesiems ūkininkams, pretenduojantiems į paramą investicijoms, numatytas didesnis paramos intensyvumas, tačiau ne 100 proc., kaip remiant ūkio įkūrimą.

Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Palionis

M. Palionio teigimu, visą informaciją apie būsimą paramą nuolat lydėjo prašymai atkreipti dėmesį, jog tai nėra galutinai patvirtinta informacija, o tik projektai. Dar praėjusių metų pradžioje buvo skelbiama, kad norint pasinaudoti parama jauniesiems ūkininkams, gali tekti įrodyti, jog ūkis vykdo gamybą. Liepos mėnesį Briuselis pateikė išaiškinimą, kuriame buvo įrašytas žodis „potencialas", t. y., kad parama įsikūrimui bus skiriama įvertinus ūkio planus, o ne realią veiklą. „Jei ūkis kažką gamina, t. y. vykdo realią veiklą, vadinasi, jis jau yra įsikūręs, tad jam netikslinga skirti paramą įsikūrimui. Jaunieji ūkininkai, kurie jau deklaravo pasėlius, negalės pretenduoti į paramą įsikūrimui", - komentavo M. Palionis.

Nors dauguma ūkininkų priekaištavo ministerijos atstovams, vienas kitas atkreipė dėmesį, jog informacijos buvo pakankamai, tik reikėjo būti atidiems ir be reikalo nerizikuoti.

Pasak žemės ūkio viceministro Sauliaus Cironkos, Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa turėtų būti galutinai suderinta jau šio mėnesio viduryje.

Žemės ūkio viceministrai Vilius Martusevičius, Saulius Cironka ir Ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas

Pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" parama galės pasinaudoti jaunesni kaip 40 metų amžiaus ūkininkai, kurie pirmą kartą įsikuria žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai, turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos ir pateikia verslo planą.

Žemės ūkio valda ir ūkis turi būti registruoti jaunojo ūkininko vardu ne anksčiau kaip prieš vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos, o jaunasis ūkininkas negali būti pateikęs paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti.

Parama skiriama ūkiams, kurių ekonominio dydžio potencialas, išreikštas standartine produkcija (SP, o ne EDV, t. y. ne ekonominio dydžio vienetais, kaip iki šiol), yra didesnis kaip 8 000 Eur (pavyzdžiui, ne mažiau 11,75 ha kviečių arba 920,75 ha natūralių pievų arba 6 melžiamos karvės), t. y. jaunojo ūkininko ūkio verslo plane turės būti numatyta nemažesnio kaip 8 000 Eur (bet ir ne didesnio kaip 70 tūkst. eurų) dydžio ūkio įkūrimas.

Jaunojo ūkininko verslo planas turi būti pradėtas įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo, o per 18 mėn. nuo įsikūrimo dienos jaunasis ūkininkas turi tapti aktyviu ūkininku.

Posėdyje emocijų nestigo

ES parama jauniesiems ūkininkams ūkio įkūrimui gali sudaryti iki 100 proc. tinkamų išlaidų, didžiausia parama jaunajam ūkininkui - 60 000 Eur, kai kuriamas gyvulininkystės ūkis ir 50 000 Eur, kai kuriamas kitos specializacijos ūkis.

Planuojama, kad ES parama ūkio įkūrimui bus mokama 2 ar 3 išmokomis per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį, iš kurių pirmoji sudarys 50 proc. ir bus išmokama priėmus sprendimą skirti paramą jaunajam ūkininkui. Paskutinė 50 proc. arba 20 proc. (jeigu nustatyti 3 mokėjimai) išmokos dalis išmokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas

Tinkamos finansuoti išlaidos: statybos ir (arba) rekonstrukcijos išlaidos; žemės ūkio technikos įsigijimas;  įrangos įsigijimas; investicijos į nematerialųjį turtą; bendrosios išlaidos; daugiamečių augalų įsigijimas ir tų augalų sodinimas; ūkinių gyvūnų įsigijimas.

Finansuojamos nuo paramos paraiškos pateikimo patirtos išlaidos, bendrosios išlaidos finansuojamos patirtos ir 1 metai iki paraiškos pateikimo.

Paraiškos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui bus renkamos 2015 m. balandžio 1-30 dienomis.

Priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" 2015 m. taisyklės, kuriose ir bus įtvirtinti paramos dydžiai, reikalavimai jauniesiems ūkininkams ir kiti kriterijai, bus patvirtintos tik tuomet, kai bus oficialiai patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokius naujos valdžios sprendimus prognozuojate žemės ūkio srityje?
Orai