Investuojančių į žemės ūkio valdas laukia permainos
2018-10-16

Vilnius. Gruodį žemdirbių laukia dar vienas paraiškų rinkimo etapas gauti paramai investicijoms į žemės ūkio valdas. Būsimo paraiškų rinkimo etapo naujovė – pieno ūkio fermų ir plokščiadugnių grūdų saugojimo bokštų statybai nustatytų įkainių taikymas.

Paraiškų priėmimas pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“ vyks 2018 m. gruodžio 3–31 d. Žemės ūkio technikos įsigijimas šiemetnefinansuojamas, t. y. remiamai įrangai negali būti priskirtos jokios transporto priemonės. Parama skiriama žemės ūkio produktų gamybai, jų apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir kt.), perdirbimui ir tiekimui rinkai.

Paramos lėšomis galima finansuoti:

Linas agro mob 21 08 02+ bioversija 21 08 02
  • naują fermų ir kitų ūkinių pastatų įrangą;
  • naują įrangą gyvulių biologiniam saugumui užtikrinti (dezinfekcinę, higieninę);
  • naujus technologinius įrenginius, skirtus specializuoto ūkio pirminiams produktams apdoroti, perdirbti, paruošti realizacijai;
  • specializuoto ūkio veiklai vykdyti būtinų pastatų, statinių statybą, rekonstravimą, kapitalinį remontą (naujų žieminių šiltnamių statyba remiama tuo atveju, jei valdoje jau yra pastatytų žieminių šiltnamių, kuriuose veikla vykdoma ne trumpiau kaip 10 mėnesių per kalendorinius metus);
  • infrastruktūros, artezinių gręžinių, vietinės kanalizacijos, vandentiekio, kelių statybos kapitalinį remontą ir rekonstrukciją;
  • naujų statybinių medžiagų įsigijimą (tik jei darbai atliekami ūkio būdu);
  • projekto bendrąsias išlaidas (paraiškos ir verslo rengimą, administravimą, architektų ir projektuotojų paslaugas).

Būsimo paraiškų rinkimo etapo naujovė – pieno ūkio fermų ir plokščiadugnių grūdų saugojimo bokštų statybai nustatytų įkainių taikymas. Pieno ūkio fermų statybos įkainis – 192,75 Eur/kv. m, plokščiadugnių grūdų saugojimo bokštų statybos –– 83,31 Eur/kub. m. Remiantis šiais įkainiais bus nustatoma tinkamų finansuoti išlaidų vertė ir nuo jos paskaičiuota paramos suma.

Finansavimo lubos

Kai projekte numatyta įgyvendinti naujų pastatų ir (arba) statinių statybą, esamų rekonstravimą ar kapitalinį remontą ir jų funkcionavimui užtikrinti būtiną infrastruktūrą ir įrangą, maksimali paramos suma yra 400 000 Eur. Statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto ir infrastruktūros išlaidos projekte turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. projekto investicijų vertės (be PVM). Visais kitais atvejais paramos suma projektui negali viršyti 200 000 eurų.

Paramos intensyvumas skaičiuojamas atsižvelgiant į ūkio specializaciją. Vykdant žemės  ūkio produktų gamybos veiklą gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, augalininkystės sektoriuje galima gauti ne daugiau kaip 40 proc.

Vykdant žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, perdirbimo ir tiekimo rinkai veiklą, visuose žemės ūkio sektoriuose finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jei pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, kuris vykdo gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės veiklą ir įgyvendina kolektyvines investicijas, paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 procentinių punktų, bet neviršijant 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Jau daugiau kaip 3,5 tūkst. žemdirbių jau pasinaudojo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos paramos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Investicijos į žemės ūkio valdas“ parama.

MŪ inf.

PLAČIAU SKAITYKITE ŽURNALO „MANO ŪKIS“ SPALIO NUMERYJE

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai