Esminės permainos ES trąšų rinkoje
2019-07-18
pixabay.com nuotr.

Strasbūras. Įsigaliojo naujas ES teisės aktas, reguliuojantis tręšiamųjų produktų tiekimą rinkai (įskaitant biostimuliatorius), kuriuo atsisakoma ligšiolinio trąšų klasifikavimo.

Reglamentas panaikina ligšiolinę trąšų klasifikaciją, todėl jo nuostatos vadinamos revoliucinėmis. Numatoma taikyti visiškai naują tręšiamųjų produktų ženklinimo sistemą, kuri remsis esamais gaminių kategorijų / funkcijų CE ženklinimo tipais.

Tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai reglamente įteisinta nauja produktų grupė – biostimuliatoriai, kurie ligi šiol dažniausiai vadinami pagalbiniais augimo skatinimo produktais, dar kitaip - biologiniais augalų apsaugos produktais.

Linas agro mob 21 08 02+ bioversija 21 08 02

Reikalavimai biostimuliatoriams

Naujas reglamentavimas nurodo, kad augalų biostimuliatorius – ES tręšiamasis produktas, kurio paskirtis yra stimuliuoti augalų mitybos procesus nepriklausomai nuo produkte esančio maisto medžiagų kiekio tik siekiant pagerinti vieną arba daugiau iš šių augalo ar augalo rizosferos savybių: maisto medžiagų įsisavinimo efektyvumą; atsparumą abiotiniam stresui arba kokybines savybes; izoliuotų maisto medžiagų prieinamumą dirvožemyje ar rizosferoje. Skiriamos dvi biostimuliatorių rūšys: mikrobiniai ir nemikrobiniai.

Reglamentas nustato leistinus sunkiųjų metalų, teršalų kiekius tręšiamuosiuose produktuose. Augalų biostimuliatoriuje teršalai neturi viršyti šių ribinių verčių: kadmis - 1,5 mg/kg sausosios medžiagos (SM), šešiavalentis chromas – 2, švinas – 120, gyvsidabris – 1, nikelis – 50, neorganinis arsenas – 40 mg/kg SM. Vario koncentracija augalų biostimuliatoriuje neturi viršyti 600 mg/kg SM, o cinko – 1 500 mg/kg sausosios medžiagos.

Augalų biostimuliatorių etiketėse privalės būti nurodytas konkretiems augalams deklaruojamas poveikis.

Nuo 2022-ųjų – su CE ženklu

ES tręšiamųjų produktų gamintojams, tiekėjams ir ūkininkams suteikiamas trejų metų pereinamasis laikotarpis prisitaikyti prie naujų rinkos reglamentavimo sąlygų.

Europos Komisijai pavesta parengti polimerų ženklinimo ir biologinio skilimo gaires bei kriterijus. Nuo 2022 m. liepos 16 d. ES rinkoje pasirodys pirmieji tręšiamieji produktai, paženklinti CE ženklu.

MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai