Basf 22 09 27 22 10 03 Lytagra
BŽŪP
EK paskelbė komunikatą „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“

Briuselis. Europos Komisija (EK) paskelbė komunikatą „Maisto ir ūkininkavimo ateitis", kuriame pateikiamos gairės dėl bendros žemės ūkio politikos po 2020 m. Jame teigiama, kad taikant paprastesnes taisykles ir laikantis lankstesnio požiūrio bus užtikrinta, kad bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) iš tiesų padėtų remti ūkininkus ir skatintų darnų ES žemės ūkio vystymąsi.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Filas Hoganas (Phil Hogan) teigė, kad šis komunikatas žymi didelę BŽŪP įgyvendinimo permainą. „Šiandien priimtu komunikatu užtikrinama, jog bendra žemės ūkio politika padėtų pasiekti naujus ir vis aktualesnius tikslus, pavyzdžiui, padėtų sukurti pažangų ir atsparų žemės ūkio sektorių, remti aplinkos apsaugos bei klimato politikos veiksmus ir sustiprinti socialinę bei ekonominę kaimo vietovių struktūrą. Dabartinę sistemą pakeis valstybėms narėms ir regionams daugiau subsidiarumo suteiksianti nauja įgyvendinimo sistema", - pabrėžė F. Hoganas.

Dabartinė dviejų ramsčių politikos struktūra bus išlaikyta, tačiau laikantis lankstesnio požiūrio bus nustatyti išsamūs veiksmai, kuriais bus siekiama šių ES lygmeniu sutartų tikslų.

Bioversija 22 08 31

Pagal Europos Komisijos siūlymą, valstybėms narėms bus suteikta daugiau subsidiarumo spręsti, kaip ir kur investuoti pagal bendrą žemės ūkio politiką skiriamas lėšas, kad būtų pasiekti su aplinka, klimato kaita ir darniu vystymusi susiję tikslai.

Kiekviena ES šalis parengs savo strateginį planą, kuriame nurodys, kaip ji ketina siekti nustatytų tikslų. Tą planą turės patvirtinti Komisija. Dėmesys bus skiriamas ne tiek atitikčiai reikalavimams, kiek pažangos stebėsenai ir bus siekiama užtikrinti, kad finansavimu būtų siekiama konkrečių rezultatų.

Ūkininkai ir toliau bus remiami pagal tiesioginių išmokų sistemą. Vis dėlto EK teigia, kad yra pasirengusi apsvarstyti, kokiais būdais būtų galima veiksmingiau rinktis tiesioginių išmokų gavėjus ir užtikrinti tikslingesnį ūkininkų pajamų rėmimą visoje ES.

Komisijos nuomone, tai galima būtų daryti išsamiau apsvarsčius privalomą tiesioginių išmokų dydžio apribojimą, atsižvelgiant į darbo jėgą, kad nebūtų neigiamo poveikio darbo vietoms. Taip pat būtų galima nustatyti laipsniškai mažinamas išmokas kaip būdą mažinti paramą didesniems ūkiams. Daugiau dėmesio derėtų skirti ir perskirstymo išmokoms, kad būtų galima tikslingai teikti paramą, pavyzdžiui, mažiems ir vidutinio dydžio ūkiams. Taip pat užtikrinti, kad parama būtų skiriama tikriems ūkininkams, daugiausia tiems, kurie aktyviai ūkininkauja ir iš to užsidirba pragyvenimui.

Komunikate akcentuojama, jog daugiau dėmesio turėtų būti skiriama efektyviam išteklių naudojimui, aplinkos apsaugai ir klimato politikai. Pagal bendrą žemės ūkio politiką paramą gaunantys ūkininkai turės taikyti įvairią klimatui ir aplinkai palankią praktiką. BŽŪP taip pat daug dėmesio bus skiriama mokslinių tyrimų, inovacijų, mokymo potencialo išnaudojimui.

Ketinama sukurti ES lygmens rizikos valdymo platformą, kuri turėtų padėti dalytis geriausia praktika ir padėti ūkininkams spręsti su klimato kaita ir rinkos kintamumu susijusias problemas.

Komunikate taip pat siūloma remti ūkininkus vietoje - skatinti juos naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir užtikrinti didesnį rinkos skaidrumą ir patikimumą. Aktyviau skatinti jaunimą ūkininkauti - šių veiksmų, EK teigimu, drauge su valstybėmis narėmis reiktų imtis tokiose srityse kaip žemės apmokestinimas, planavimas ir gebėjimų ugdymas.

Siūloma spręsti piliečiams rūpimus klausimus, susijusius su darnia žemės ūkio produktų gamyba, sveikatos, mitybos, gyvūnų gerovės ir maisto atliekų temomis.

Kviečiama derinti įvairių sričių ES politikos (visų pirma prekybos, migracijos ir darnaus vystymosi) veiksmus atsižvelgiant į pasaulinį aspektą, sukurti ES lygmens rizikos valdymo platformą, padėsiančią ūkininkams spręsti su klimato kaita ir rinkos kintamumu susijusias problemas ir šalinti kitus pavojus.

Europos Komisija (EK) praneša, kad komunikate nesiekiama nei iš anksto numatyti diskusijos dėl ES finansų ateities rezultato, nei pateikti kitos daugiametės finansinės programos pasiūlymų. 2018 m. gegužės mėn. ketinama pristatyti kitą daugiametę finansinę programą, o iki vasaros turėtų būti pateikti teisės aktų pasiūlymai dėl būsimos bendrosios žemės ūkio politikos.

Daugiau informacijos - Europos Komisijos atsakymuose.

EK, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Taip pat šia tema skaitykite
Skaitomiausios naujienos
Verslo informacija
Apklausa
Kas turėtų sudaryti planuojamo steigti Melioracijos fondo lėšas?
Visos apklausos