Basf A1 2024 07 01 Basf m1 2024 07 01
Aplinka, miškai
Vyriausybė pritarė atnaujintam Nacionaliniam oro taršos mažinimo planui
Asociatyvi manoūkis.lt nuotr.

Vilnius. Vyriausybė patvirtino Nacionalinio oro taršos mažinimo plano iki 2030 m. pakeitimus. Planas papildytas naujomis priemonėmis Lietuvoje į aplinkos orą išmetamų teršalų – kietųjų dalelių, azoto oksidų, amoniako ir nemetaninių lakiųjų organinių junginių kiekiui mažinti, oro kokybei gerinti, greičiau pasiekti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje nustatytus oro taršos mažinimo tikslus.

Artimiausiems šešeriems metams plane iš viso numatytos 28 priemonės, apimančios žemės ūkio, energetikos, pramonės, transporto ir namų ūkių sektorius. Iš jų 23 priemonės jau esamos, jos peržiūrėtos ir patikslintos,  5 – naujos.

Viena iš naujų priemonių – planuojama sugriežtinti daugumą aplinkos oro kokybės normų: kietųjų dalelių, azoto dioksido, sieros dioksido, sunkiųjų metalų. Nustatant konkrečius rodiklius bus atsižvelgiama į planuojamą naują ES oro kokybės direktyvą, kuri dar nepriimta. Tikimasi, kad tai įvyks šių metų pabaigoje.

Bioversija 2024 07 09 m7

Mažinant žemės ūkio taršą amoniaku, Mėšlo ir nuotekų tvarkymo statinių technologinio projektavimo taisyklės bus papildytos pažangiausiais techniniais, technologiniais ir aplinkosauginiais sprendimais, leisiančiais sumažinti ir nemalonius kvapus.

Bus organizuojami mokymai žemės ūkio subjektams, kaip skaičiuoti ir taikyti maisto medžiagų balansą, kad būtų užtikrinti augalų poreikiai ir palaikomas dirvožemio derlingumas.

Bus nustatyta, kad konfiskuotos 20 metų ir senesnės transporto priemonės būtų pripažįstamos atliekomis ir utilizuojamos, tai leis sumažinti kelių transporto taršą azoto oksidais, kietosiomis dalelėmis. Daugiau su kitais sektoriais susijusių pakeitimų galima rasti čia.

Pakeitus Nacionalinį oro taršos mažinimo planą, numatoma tęsti ir šiuo metu taikomas sėkmingas priemones – modernizuoti daugiabučius ir viešuosius pastatus, skatinti įsigyti elektromobilius, keliauti viešuoju transportu, dviračiais, toliau plėtoti alternatyviųjų degalų infrastruktūrą ir transportą, skirti investicinę paramą biodujų (iš mėšlo ir kitų biologiškai skaidžių atliekų) jėgainėms įrengti, gyventojus skatinti keisti kietojo kuro šildymo įrenginius efektyviais naujais ar pereiti prie kito šildymo būdo, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius ir kt.

Prie tikslų įgyvendinimo prisidės ir daugiau kaip 80 atnaujinto Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (NEKSVP) priemonių, į kurias Nacionaliniame oro taršos mažinimo plane pateikiamos nuorodos.

Prognozuojama, kad, įgyvendinus pakeistą planą, įskaitant jame nurodytas NEKSVP priemones, visi oro taršos sumažinimo 2030 m. tikslai bus pasiekti.

Pakeistas Nacionalinis oro taršos mažinimo planas per 2 mėn. turės būti pateiktas Europos Komisijai jos nustatyta forma.

Planą kas 4 metus peržiūrėti ir prireikus atnaujinti, kai tikslai nevykdomi ar kyla rizika, kad nebus vykdomi valstybei nustatyti išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslai, įpareigoja Europos Parlamento ir Tarybos direktyva.

Parengta: pagal AM inf.
Gudinas -  23 06 14 + MU 2024
Setupad-desktop-po tekstu

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Apklausa
Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
Visos apklausos