Basf A1 2024 07 01
Apklausos
Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
Kas pieno ūkiams padėtų išgyventi ir padidinti pajamas?
2023-02-08
34%

Perdirbėjų ir prekybininkų pelno maržų apribojimai

15%

Reguliuojamos pieno kainos

10%

Tiesiogiai vartotojams parduodama produkcija

5%

Ūkių stambinimas ir karvių produktyvumo gerinimas

12%

Kooperacija ir derybinių galių stiprinimas

24%

Niekas nepadėtų, pienininkystė pasmerkta žlugti

Iš viso balsavo: 871

Kaip jūsų ūkį paveikė 2022-ųjų infliacija?
2022-12-28
24%

Teko mažinti einamąsias išlaidas

4%

Branginome žemės ūkio produkciją

18%

Turime mokėti didesnes palūkanas

6%

Sumažinome gamybos apimtis

12%

Nutraukėme veiklą

24%

Atsisakėme brangių investicijų

12%

Infliacijos beveik nejautėme, nes augo pajamos

Iš viso balsavo: 575

Ar priklausote kooperatyvui?
2022-11-28
2%

Taip, neseniai tapau nariu (-e)

18%

Taip, ne vienus metus

70%

Ne

10%

Ne, bet svarstau apie šią galimybę

Iš viso balsavo: 336

Kiek pasėlių draudžiate?
2022-10-27
21%

Visus / beveik visus

3%

Maždaug pusę

0%

Nedidelę dalį

76%

Nedraudžiu

Iš viso balsavo: 358

Kas turėtų sudaryti planuojamo steigti Melioracijos fondo lėšas?
2022-09-27
2%

Tik žemės savininkų nustatyto dydžio įnašai

37%

Tik valstybės biudžeto lėšos

11%

Žemės savininkų ir valstybės lėšos pagal suderintą proporciją

25%

Žemės savininkų, valstybės ir kitų paramos šaltinių lėšos

25%

Tokio fondo nereikia

Iš viso balsavo: 289