Basf A1 01 02 24
Apklausos
Kokių priemonių imatės dėl užmirkusių žieminių pasėlių?
Ar reikėtų riboti žemės ūkio paskirties žemės įsigijimą?
2023-03-20
35%

Taip, kitaip žemės įsigytų neturintieji nieko bendro su ūkininkavimu

32%

Taip, kitaip žlugtų smulkūs ūkiai

19%

Verčiau palikti dabartinę tvarką, nors ji ir netobula

2%

Neturiu nuomonės

7%

Ne, nes nelikus ribojimų ūkiai galėtų lengviau plėstis

5%

Ne, nes nelikus ribojimų sumažėtų administracinė našta

Iš viso balsavo: 679

Kas pieno ūkiams padėtų išgyventi ir padidinti pajamas?
2023-02-08
34%

Perdirbėjų ir prekybininkų pelno maržų apribojimai

15%

Reguliuojamos pieno kainos

10%

Tiesiogiai vartotojams parduodama produkcija

5%

Ūkių stambinimas ir karvių produktyvumo gerinimas

12%

Kooperacija ir derybinių galių stiprinimas

24%

Niekas nepadėtų, pienininkystė pasmerkta žlugti

Iš viso balsavo: 871

Kaip jūsų ūkį paveikė 2022-ųjų infliacija?
2022-12-28
24%

Teko mažinti einamąsias išlaidas

4%

Branginome žemės ūkio produkciją

18%

Turime mokėti didesnes palūkanas

6%

Sumažinome gamybos apimtis

12%

Nutraukėme veiklą

24%

Atsisakėme brangių investicijų

12%

Infliacijos beveik nejautėme, nes augo pajamos

Iš viso balsavo: 575

Ar priklausote kooperatyvui?
2022-11-28
2%

Taip, neseniai tapau nariu (-e)

18%

Taip, ne vienus metus

70%

Ne

10%

Ne, bet svarstau apie šią galimybę

Iš viso balsavo: 336

Kiek pasėlių draudžiate?
2022-10-27
21%

Visus / beveik visus

3%

Maždaug pusę

0%

Nedidelę dalį

76%

Nedraudžiu

Iš viso balsavo: 358