Ko ūkininkai norėtų iš Gyvulių produktyvumo kontrolės?
2017-01-02

Raseiniai. Prieš dvejus metus efektyviausiu pripažinto šalies pieno ūkio savininkė Ieva Stanienė šiuo metu melžia 110 karvių, vidutinis metinis primilžis - beveik po 10 t pieno iš karvės. Tačiau net valdydama tokį ūkį, žemaitė nesinaudoja Gyvulių produktyvumo kontrolės (GPK) paslaugomis.

Kodėl prieš 8 metus atsisakė GPK paslaugų, Telšių r. ūkininkaujanti I. Stanienė pasakojo veislininkystės forume „Sėkminga galvijininkystės formulė II". Šviesios atminties jos vyras Antanas Stanys bandą kontroliavo nuo pat GPK veiklos pradžios, likusi našle Ieva taip pat naudojosi GPK paslaugomis iki 2008-ųjų. Tuomet ūkyje buvo įdiegta šiuolaikiška bandos valdymo programa ir ji bendradarbiavimą su GPK nutraukė.

„Kai atsisakiau GPK paslaugų, tikėjausi, kad kažkas iš jų atvažiuos paklausti, kodėl aš taip pasielgiau. Bet nė vienas ponas nepasirodė. Gal ūkininkai jiems nelabai svarbūs yra?" - iki šiol stebisi I.Stanienė, 2004 metais, po vyro netekties, Konservatorijos diplomą iškeitusi į ūkininkavimą.

Linas agro mob 21 06 04

Ūkininkė Ieva Stanienė išdėstė savo motyvus, kodėl atsisakė GPK paslaugų

Kai ūkyje buvo įdiegta „Dairy Plan C21" ūkio valdymo programa, prisėdusi prie kompiuterio ūkininkė apie gyvulį per kelias minutes gauna visą informaciją. „Apie kiekvieną savo gyvuliuką žinau viską: koks produktyvumas, kokia laktacija, kada karvę užtrūkinti, kada veršiuosis, kiek prieauglio, labai greitai sužinau visus duomenis apie telyčios motiną ir močiutę ir dar daug visų kitų duomenų. O iš GPK, kiek pamenu, gaudavom milijonais kantičkų. Tuos popierius vartyti reikia labai daug laiko turėti, ir susigaudyti juose sunku. Gal mažesnis ūkis ir gali vartyti juos, o aš, turėdama su prieaugliu 270 gyvulių, neturiu tam laiko. Atsidariusi kompiuterį greitai gaunu visą man reikalingą informaciją", - paprastai savo poziciją aiškino I. Stanienė, kuri net ir nekontroliuodama bandos, apie ją žino viską.

Pasak Ievos, Žemaitijos ūkininkai pageidautų, kad GPK asistentai turėtų bent normalias svarstykles pienui sverti. „Ir norėčiau, kad mano duomenis - tikrus, neprirašytus, nesugalvotus (nes jei karvė serga, ji pieno duoti negali), GPK galėtų priimti", - kalbėjo ūkininkė.

Jos ūkio bandos metinis produktyvumas - 9 925 kg iš karvės, šiuo metu priduoda po 3 200 kg pieno (iš 95 karvių). Sėklinimo koeficientas - 1,4-1,3. Forumo dalyvius ūkininkus labai pralinksmino linksmas Ievos pasakojimas, kad vieną „tokią labai malonią karvutę" teko sėklinti 7 kartus, dabar ji yra jau 475 dienas melžiama ir davus per 20 t pieno. „Nežinau, kaip kituose ūkiuose, bet mano ūkyje kuo senesnė karvė, tuo daugiau duoda pieno. Štai, ši pirmaveršė davė 33 l, antro veršio - 43 l, o trečios, ketvirtos, penktos ir šeštos laktacijos karvės - po 48 litrus per dieną. Vidutinis paros primilžis - 41,5 l", - savo ūkio rodiklius iš bandos valdymo programos rodė I. Stanienė.  Beje, ji yra pastebėjusi, kad „gerosios" karvės atsiveda daugiau buliukų, negu telyčaičių.

GPK direktorius Alfredas Astikas, reaguodamas į I. Stanienės pastabas, teigė, kad dabar gyvulių produktyvumo kontrolė yra kitokia ir pažengusi į priekį. „Jeigu kyla pretenzijų ar pasiūlymų, su ūkininkais susėdame, viską aptariame ir taisome. Mūsų interesas - įtikti jums", - teigė A. Astikas. Tačiau I. Stanienė atrėmė, kad prieš metus ūkininkai buvo susitikę Žemės ūkio ministerijoje su viceministru ir GPK atstovais, tačiau, jos manymu, taip niekas ir nepasikeitė.

Kėdainių r. ūkininkas Jonas Švedas forume iškėlė dar vieną problemą - ūkininkams labai svarbu matyti visų metų GPK duomenis, tačiau iš asistentų jie gauna tik mėnesio laiko ataskaitas. A. Astikas pripažino šią problemą, ŽŪIKVC šiuo metu neturi galimybės kaupti ir išsaugoti metų laiko duomenis. „Tam reikėtų papildomų lėšų ir dabar ieškoma būdų, kaip tą problemą spręsti", - sakė A. Astikas.

Ūkininkai turėjo daug klausimų Alfredui Astikui dėl GPK veiklos

GPK vadovui forume teko išlaikyti tikrą ūkininkų emocijų uraganą, kai jie reiškė pretenzijas dėl svarstyklių, dėl nesugebėjimo bandos valdymo programos duomenis prijungti prie GPK, kad jos duomenys būtų tikslesni ir kitų problemų.

MŪ inf. 

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip įvertintumėte savo ūkį tvarumo požiūriu?
Orai