Ūkių kreditavimas stabiliai didėja
2017-05-03

Vilnius. Praėjusiais metais ūkių kreditavimas gerokai ūgtelėjo. „Tam įtakos turėjo pradėta realiai įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa, toliau mažėjusios ūkių pajamos dėl supirkimo kainų mažėjimo, palyginti pigūs kreditai ir dalies galimų gauti išmokų pripažinimas užstatu", nurodoma Žemės ūkio paskolų garantijų fondo analitiko Jeronimo Kraujelio parengtoje apžvalgoje.

Kredito įstaigos 2016 m. suteikė kreditų 5210 ūkių, o bendra kreditų suma siekė 409,5 mln. eurų. Kredituotų ūkių skaičius, palyginus su 2015 m., padidėjo 773 ūkiais (17,4 proc.), o suteiktų kreditų suma buvo 106,3 mln. eurų arba 35,1 proc. didesnė. Tai antri tokie metai po 2009-ųjų, kai per metus suteiktų kreditų suma padidėjo daugiau kaip 100 mln. eurų (2015 m. padidėjimas, palyginti su 2014 m., sudarė 108,9 mln. eurų).

Daugiausia ūkių 2016 m. kreditavo komerciniai bankai - 3755 ūkius arba 72 proc. visų kredituotų ūkių. Jie skyrė ir didžiausias kreditų sumas - 366,2 mln. eurų. Tai sudarė 89,2 proc. visos ūkiams skirtos sumos.

RVAC 21 09 30

Norėdami matyti didesnį vaizdą, spauskite paveikslą

Daugiausia kredituota ūkininkų ūkių - 4905. Tai sudaro net 94,1 proc. visų kredituotų ūkių. Jiems suteikta 278,9 mln. eurų kreditų arba 68,1 proc. visos kreditų sumos. Vidutiniškai vienam ūkiui suteikta 56,9 tūkst. eurų kreditų.

Pernai kredituotos 305 žemės ūkio bendrovės ir kitos žemės ūkio įmonės. Joms suteikta 130,6 mln. eurų kreditų. Tai sudarė 31,9 proc. visos kreditų sumos, kurios 99,9 proc. buvo komercinių bankų kreditai. Vidutiniškai vienai bendrovei suteikta 428 tūkst. eurų kreditų.

2016 m., palyginti su 2015 m., kredituotų ūkių skaičių ir jiems skirtas kreditų sumas padidino beveik visos kredito įstaigos. Komercinių bankų grupėje dominavo DnB bankas - 52,7 proc. kredituotų ūkių ir 33,3 proc. kreditų sumos.

Metų pabaigoje kreditais naudojosi 11224 ūkiai. Tai 2173 ūkiais daugiau negu prieš metus. Ūkiai naudojo 607,3 mln. eurų kreditų (125,6 mln. eurų arba 26,1 proc. daugiau nei 2015 m. pabaigoje). Didžiąją dalį ūkių, naudojančių kreditinius išteklius, sudarė ūkininkų ūkiai - 10578 (94,2 proc. visų ūkių skaičiaus). Tačiau pagal kreditų sumą jie sudarė apie 62 proc. Kreditų likučiai pagal kreditų įstaigas pateikti diagramose.

Norėdami matyti didesnį vaizdą, spauskite paveikslą

„Pernai negrąžinta kreditų suma (palyginti su buvusia metų pradžioje) žymiai padidėjo, tačiau tai nei ūkiams, nei kredito įstaigoms pavojaus nekelia. Tikėtina, kad 2009 m. situacija nepasikartos", - prognozuoja J. Kraujelis.

Jo teigimu, kredito įstaigų pasitikėjimas ūkiais, nepaisant kai kurių nepalankių svyravimų žemės ūkio produkcijos rinkose, akivaizdžiai yra padidėjęs ir jis nemažėja.

MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai