Plečiasi Lietuvos agronomų sąjungos gretos
2016-07-15

Babtai, Kauno r. Vakar LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute vykęs XXX-asis Lietuvos agronomų sąjungos (LAS) suvažiavimas didelių siurprizų nepateikė: sąjungos pirmininke trečiajai kadencijai išrinkta Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriaus pavaduotoja Giedrė Butkienė.

Vicepirmininkais liko tie patys žmonės - prof. Rimantas Velička, dr. Edvardas Makelis ir prof. Zenonas Dabkevičius. Šiek tiek atsinaujino LAS valdybos ir revizijos komisijos sudėtis. Už Giedrės Butkienės kandidatūrą balsuota vienbalsiai, kitų kandidatų į šias pareigas nė nebuvo pasiūlyta. „Giedrė - nuostabi, protinga, darbšti mūsų pirmininkė, siūlau jai ir toliau eiti šias pareigas", - ko gero daugelio nuomonę garsiai išreiškė LAS Šakių skyriaus pirmininkas Romas Pukinskas.

LAS veikloje dalyvauja šiek tiek per 370 aktyvių narių iš 22 šalies rajonų, vakar jų gretas papildė dar 21 naujas narys. Suvažiavime iš viso dalyvavo 125 dalyviai.

Linas agro mob 21 04 01+ Bioversija 21 04 30

XXX-asis LAS suvažiavimas prasidėjo ąžuolo, skirto LAS įkūrimo 95-osioms metinėms įamžinti, sodinimu. Stiprybę ir tęstinumą simbolizuojantį ąžuolą draugiškai pasodino sąjungos atkūrimo iniciatyvinės grupės nariai

Kadangi renginys buvo jubiliejinis, daug dėmesio skirta istorijai - prisimintos LAS ištakos. 1919 m. buvo surengtas pirmasis agronomų suvažiavimas, jame dalyvavo 27 agronomai su Aleksandru Stulginskiu priešakyje. Tačiau tąkart pati LAS dar nebuvo įkurta. Tai įvyko 1921 m., kuomet 35 aktyvūs šalies agronomai įkūrė Lietuvos agronomų sąjungą, kuriai vadovauti išrinko Juozą Tūbelį. LAS netruko išsiplėsti iki 340 narių, tačiau 1940 m. jos veikla buvo sustabdyta. Tiesa, 1950-2002 m. LAS veikė Jungtinėse Amerikos Valstijose, turėjo apie 70 narių.


„LAS tikslas - skatinti ir koordinuoti agronomų profesinį bendradarbiavimą bei kūrybinę veiklą, atstovauti ir ginti narių interesus - liko nepakitęs nuo pat jos įkūrimo", - sakė Giedrė Butkienė (dešinėje), šnekučiuodamasi su žemės ūkio ministre Virginija Baltraitiene

1986 m. Antano Budvyčio iniciatyva Lietuvos žemdirbystės institute buvo įkurtas agronomų profesinis klubas „Agronomų seklyčia", o 1989 m. iniciatyvinė 24 agronomų grupė atkūrė LAS. XXI-ajame suvažiavime dalyvavo 435 delegatai iš 46 skyrių, o iš viso narių buvo priskaičiuojama net 1 688. LAS vadovu tuomet išrinktas Petras Bėčius. 1994 m. vadovauti sąjungai pradėjo Rimantas Dapkus, o 1997-2012 laikotarpiu LAS vadovavo Edvardas Makelis.

Prisiminimais pasidalijo vienas iš LAS atkūrimo iniciatorių Stanislovas Polikaitis

2001-2006 m. laikotarpiu LAS dalyvavo (tiesa, neformaliai) tarptautinėje veikloje ESA ir CEDIA. „Dabar yra iškelta iniciatyva mums formaliai dalyvauti bent vienoje iš tarptautinių organizacijų veikloje", - naujus veiklos barus pristatė G. Butkienė. Plojimais buvo sutikta naujiena - nuo šiemet agronomai turi savo profesijos dieną, kuri bus minima liepos 16 ąją. Nuspręsta kasmetinius LAS suvažiavimus organizuoti taip pat orientuojantis į šią datą.

Dėmesys tvariam dirvožemio naudojimui

Suvažiavimo metu vyko konferencija „Dirvožemis ateities kartoms". Agronomų bendruomenei susirūpinimą kelia pastaraisiais metais itin susiaurėjusi sėjomaina, kai javai bendrame pasėlių plote sudaro net 80 proc., nors turėtų užimti tik apie 45 procentus. Mokslininkai ieško priemonių, kaip sustabdyti dirvožemio degradaciją.

Pranešimą skaitęs LAMMC Žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vedėjas Virginijus Feiza atkreipė dėmesį į dirvožemio suslėgimo problemą, kuri ypač aktuali Žemaitijoje ir Vidurio Lietuvos šiauriniuose rajonuose. Yra laukų, kur dirvožemio kietumas jau pasiekė 25 cm gylį. Paprastai žemę natūraliai išpurena įšalas, kuris Lietuvoje susiformuoja kasmet (net ir praėjusią palyginti šiltą žiemą įšalas siekė iki 28 cm). Bet net ir po gero įšalo dirva pavasarį ne visada būna puri, mat kai žemė labai sausa, šaltis purenimo darbo neatlieka.

Gausus trisdešimtojo LAS suvažiavimo dalyvių būrys - iš viso 125

„Dirvožemio vandens išsaugojimas - vienas iš didžiausių ateities uždavinių", - pabrėžė V. Feiza. Supaprastintas žemės dirbimas padeda didinti mezoporų kiekį dirvožemyje, o dėl to didėja augalams prieinamo vandens kiekis. Dar svarbu ir tai, kad dirvoje būtų pakankamai organinės anglies.

Apie dirvožemio teisinę apsaugą kalbėjo Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto dekanas Viktoras Pranckietis, o LR Dirvožemio įstatymo projektą pristatė Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Augalininkystės skyriaus vyr. specialistė Virginija Vingrienė. Agronomai neabejoja, kad toks įstatymas būtinas, juolab kad Dirvožemio įstatymus turi Vokietija, Austrija, Nyderlandai, Didžioji Britanija, Latvija ir kitos šalys.

Profesorius Petras Lazauskas paprašė suvažiavimo steigti Žemės dirbimo mokslo sekciją, kuri nuodugniai nagrinėtų žemės dirbimo klausimus. ASU profesorius, Žemės ūkio mokslo tarybos narys Alfonsas Sigitas Tamošiūnas atkreipė dėmesį į dirvų rūgštėjimo problemą: faktiškai nebekalkinant dirvų, trąšos tampa neveiksmingos. „Reikia pripažinti, kad kai kur nusigrybavome su ES reikalavimais. Tarkime, organinių trąšų naudojimo ribojimas. Negalima, pavyzdžiui, Pasvalio laukų lyginti su Olandija, kur gruntinis vanduo slūgso vos 20 cm gylyje", - kalbėjo A. Tamošiūnas.

Garbės nario vardas - dar penkiems agronomams

Nuo 2007 m. labiausiai pasižymėję agronomai nominuojami Garbės nario nominacijai - iš viso tokių agronomų jau per trisdešimt. Šiemet šis garbingas vardas suteiktas dar penkiems agronomams: Kupiškio r. ūkininkui Jonui Pakalniui, Varėnos r. ŽŪB „Tėviškė" vadovui Vytautui Ramanauskui, Šakių r. bendrovės „Šaka" agronomui, bendrovės „Valjona" vadovui Jonui Valaičiui, Šiaulių r. ŽŪB „Ginkūnų agrofirma" vadovui Arūnui Grubliauskiui ir Šakių r. Voniškių ŽŪB vadovui Henrikui Braškiui.

Garbės nario nominacijos šiemet buvo įteiktos penkiems garsiems šalies agronomams

G. Butkienė pasidžiaugė aktyviai veikiančiais Šakių, Šilalės, Šiaulių, Radviliškio LAS skyriais, taip pat naujausiu Kupiškio skyriumi, kuriam vadovauja iniciatyvi agronomė Gertrūda Indilienė. „Aktyvių sąjungos narių yra 372, o kiek dar agronomų širdimi yra kartu su mumis? Kviečiu visus aktyviai įsijungti į veiklą", - ragino G. Butkienė. LAS jau turi domeną www.agronomusajunga.lt, bet reikia pagalbos kuriant ir pildant šį internetinį puslapį. Tikimasi aktyvesnės LAS pozicijos ir socialiniuose tinkluose - tam reikia, kad į veiklą įsijungtų kuo daugiau jaunimo.

Nuoširdūs sveikinimai Varėnos r. ŽŪB „Tėviškė" vadovui Vytautui Ramanauskui, pelniusiam Garbės nario vardą

„Nedirbsiu daugiau viena, kaip iki šiol. Mūsų tiek daug - talentingų, gabių žmonių. Tikiuosi visų pagalbos ir palaikymo", - į kolegas kreipėsi G. Butkienė. Ir pirmininkė, ir visa LAS valdyba dirba visuomeniniais pagrindais. LAS veikla palaikoma iš nario mokesčio (šiemet jo surinkta arti 1 000 eurų) ir rėmėjų lėšų. Už paramą LAS dėkinga bendrovei „Agrolitpa", asociacijai „Lietuvos kredito unija", Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutui, Rimantui Dapkui.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip vertinate virtualius renginius: posėdžius, seminarus, konferencijas, kt.?
Orai