Vokietijoje siūloma privalomai mažinti pieno gamybą
2016-04-25

Berlynas/Vilnius. Pieno rinkos krizė Vokietijoje yra didžiausia nuo šalies susivienijimo. Nukritusi vidutinė pieno supirkimo kaina, tikėtina, smuks dar penktadaliu. Vokietijos šeimos ūkių sąjungos duomenimis, per praėjusius metus bankrutavo 3 200 šalies pienininkystės ūkių. Ūkių pajamų sumažėjimas pasiekė 50 proc. ir buvo vienas didžiausių ES.

Ekologiško pieno supirkimo kainos, palyginti su įprasto pieno kainomis, Vokietijoje išliko stabilios, o vietiniai gamintojai nesugeba tenkinti šio pieno paklausos, nemažai jo importuojama iš kaimyninių šalių. Ši situacija skatina Vokietijos pieno ūkius persiorientuoti į ekologinę gamybą ir taip patenkinti vietinio ekologiško pieno poreikį.

Vokietijos federalinių žemių žemės ūkio ministrų konferencijoje, kuri rengiama kas pusę metų ir yra vienas svarbiausių šalies agrarinės politikos renginių, pieno temai skirtas išskirtinis dėmesys.

Linas agro mob 21 06 04

Vokietijos federalinis žemės ūkio ministras Kristijanas Šmitas kartu su ministrais aptarė galimas pagalbos pieno sektoriui priemones, tokias kaip savanoriškas ir privalomasis pieno gamybos apimčių mažinimas, skubi finansinė pagalba, laikinos mokestinės ir paskolų lengvatos, teisinių nuostatų ir sutarčių su perdirbėjais pakeitimai.

Didžiausio dėmesio sulaukė diskusijos dėl pieno gamybos apimčių mažinimo. Federalinių žemių ministrai sutarė, kad šalies gamintojams ir perdirbėjams iki vasaros nesusitarus dėl savanoriško gamybos apimčių mažinimo ir jų nesumažinus, bus svarstomos nekompensuojamo privalomojo gamybos apimčių mažinimo teisinio įgyvendinimo galimybės.

Nepasikeitus padėčiai, per Federalinę Vokietijos maisto ir žemės ūkio ministeriją ketinama inicijuoti laikiną pieno gamybos apimčių mažinimo prievolės ir sankcijų, kurios būtų taikomos nesilaikant minėtos prievolės, taikymą ES lygiu. Pasak Federalinės žemės ūkio ministerijos atstovų, tikimąsi, jog tikslams pasiekti vis dėlto pakaks savanoriškų pieno gamybos apimčių mažinimo priemonių.

Vokietijos žemės ūkio ministrams diskutuojant konferencijoje, šios šalies pieno gamintojai surengė protesto akcijas, kurių metu buvo kritikuojamas sprendimas nacionalinėmis lėšomis neremti pienininkystės ūkių, savanoriškai mažinančių gamybos apimtis.

Pieno gamintojai reikalauja suteikti ūkininkams, kurie sumažino pieno gamybos apimtis, daugiau lankstumo pasinaudojant Europos Komisijos siūlomomis finansinės pagalbos priemonėmis. Esą tik tokiu būdu bus galima išvengti užburto rato - didinti gamybos apimtis siekiant užsitikrinti apyvartinių lėšų stygių ir tokiu būdu dar labiau mažinant supirkimo kainas.

ŽŪM inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip įvertintumėte savo ūkį tvarumo požiūriu?
Orai