Naujoji ES rapsų politika
2011-01-12

Briuselis/Kijevas, sausio 12 d. Europos Sąjungoje nuo metų pradžios įsigaliojo nauji reikalavimai žaliavoms, kurios skirtos biodegalų gamybai. Kaimyninėse ES šalyse šie reikalavimai vadinami naująja ES rapsų politika, nes dėl jų taikymo gali sumažėti rapsų įvežimas į Bendriją.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB „Dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją" reikalavimai labiausia neramina Ukrainos rapsų augintojus, kurie pastaraisiais metais ženklią dalį produkcijos eksportavo į ES.

Direktyvoje numatyta, biodegalai neturi būti pagaminti iš žaliavų, gautų iš: labai didelės bioįvairovės žemės (neliesto miško, saugomų vietovių, labai didelės bioįvairovės pievų); žemės, kurioje yra didelių anglies atsargų (šlapžemių, miškų); durpynų.

Linas agro mob 21 04 01

Ukrainoje rapsų pasėlių plotai didinami panaudojant buvusias kirtavietes ir buvusių durpynų teritorijas. Dabar ūkininkai, kurie suinteresuoti eksportuoti rapsus į ES biodegalų gamybai, privalės pateikti dokumentus, įrodančius, kad žaliavos išaugintos nepažeidžiant minėtos direktyvos.

Ukrainos teigimu, ES vyriausybės tokiu būdu siekia apginti savo gamintojus nuo kitų šalių konkurencijos.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokių rūšių augalų plotus ūkyje šį pavasarį ketinate gerokai padidinti?
Orai