ES laimėjo bylą prieš Vengriją dėl žemės naudojimo
2019-05-27

Liuksemburgas. ES Teisingumo Teismas pripažino, kad Vengrijos įstatymas dėl žemės ūkio naudmenų naudojimo pažeidžia užsienio investuotojų teises ir nurodė atlyginti jiems nuostolius.

Vengrija 2013 m. priėmė įstatymą, nustatantį žemės ūkio paskirties žemės naudojimo teisę tik tiems asmenims, kurie artimai (giminystės ar šeimos ryšiais) susiję su žemės sklypo savininku. Įstatymas numatė, kad visiems kitiems asmenims (fiziniams ir juridiniams) tokia teisė panaikinama nuo 2014 m. gegužės 1 d., nors pagal ankstesnį reguliavimą buvo numatytas 20 metų pereinamasis laikotarpis. Įsigaliojus įstatymui, užsienio asmenys, investavę į Vengrijos žemės ūkį, patyrė nuostolių, kurių jiems niekas nekompensavo.

ES Teisingumo Teismas pareikalavo, kad Vengrija kompensuotų asmenims jų patirtus nuostolius, susijusius su šio įstatymo taikymu, bei panaikintų žemės ūkio veiklos draudimus.

Linas agro mob 21 08 02+ bioversija 21 08 02

Teismas 2018 m. kovą nusprendė, kad ginčijamas įstatymas prieštarauja laisvo kapitalo judėjimo principui ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatai dėl nuosavybės teisės.

Š. m. gegužės 21 d. Teisingumo Teismas konstatavo, kad ginčijamo įstatymo panaikinimas susijęs su kitų valstybių narių piliečių teisės tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį) naudotis žeme ribojimu, kuris šiuo atveju negali būti pateisinamas nei proporcingumo principu, nei faktu, kad Vengrija ketino išsaugoti žemės ūkio paskirties žemę tiems asmenims, kurie joje ūkininkauja, ir neleisti įsigyti žemės spekuliaciniais tikslais. Teismas taip pat neigiamai vertino Vengrijos įstatymų leidėjų siekį bausti užsienio fizinius ir juridinius asmenis, kurie esą nusižengė priimtam įstatymui, t. y. naudojasi žemės ūkio paskirties žeme.

Teismas pabrėžė, kad jei valstybė narė siekia pateisinti pagrindinių ES laisvių ribojimą nacionaliniu reguliavimu, tokio reguliavimo teisėtumo galimybę reikia vertinti remiantis ES teisėje ir Teisingumo Teismo praktikoje aptartomis išimtimis.

MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai