Nauja F. Hogano iniciatyva - pinigai už apželdinimą
2019-04-30

Briuselis. ES žemės ūkio komisaras Filas Hoganas (Phil Hogan) pasiūlė idėją, kuri turėtų paskatinti valstybes nares siekti tolesnių aplinkos politikos tikslų. Jis siūlo mokėti ūkininkams papildomas išmokas už „1 ha apželdinimą mišku“.

Konferencijoje, skirtoje aptarti miškų sektoriaus indėlį kovojant su klimato kaita ir jo santykį su inovacijomis, užimtumu bei plėtra, komisaras F. Hoganas paskelbė apie „1 ha ploto“ idėją, kuri bus remiama iš Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) lėšų.

„Valstybės narės turėtų galimybę atlyginti ūkininkams 1 ha apželdinimo mišku išlaidas. Apželdinimas mišku turėtų prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo, prie klimato ir aplinkos apsaugos tikslų įgyvendinimo“, - informuoja Europos Komisijos spaudos tarnyba.

Biomase 21 01 18+Lytagra 21 03 01

Siekiant mažinti administracinę naštą, kuri tenka paramos gavėjams ir valdžios institucijoms, kiekvienam šioje priemonėje dalyvaujančiam ūkininkui visą programos laikotarpį (septynerius metus) galėtų būti mokama vienodo dydžio metinė išmoka už hektarą iš BŽŪP antrojo ramsčio (kaimo plėtros) lėšų.

Išmoka būtų mokama už apželdinamus nedidelius netinkamus ūkininkauti žemės sklypelius ūkių paribiuose arba tokius pat sklypelius, kurie įsiterpę tarp dirbamų laukų, ir gali būti panaudoti biologinei įvairovei išsaugoti ar kaip kraštovaizdžio elementai.

„Ūkininkai kartais turi žemės sklypelių, kurie netinka dirbti, bet ši žemė gali būti panaudota visuomenės labui“, - sakė F. Hoganas, pristatęs šią iniciatyvą.

Jo manymu, „1 hektaro“ iniciatyva padėtų užkirsti kelią žemės erozijai, prisidėtų prie vandens sulaikymo, suteiktų prieglobstį įvairioms gyvūnų rūšims.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kas jus paskatintų ūkyje auginti daugiau gyvulių ir / ar paukščių?
Orai