Basf A1 2024 07 01 Basf m1 2024 07 01
BŽŪP
Kokio dydžio tiesiogines išmokas gaus žemdirbiai už šiuos metus (papildyta)

Vilnius. Lapkričio 28 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-657 buvo nustatyti išmokų už 2019 metais deklaruotus ir paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus dydžiai. 

Tiesioginės išmokos mokamos 2 etapais: nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d. pareiškėjams mokamos avansinės išmokų dalys, o antrojo etapo metu, nuo gruodžio 1 d. iki kitų metų birželio 30 d., mokama likusi dalis.

Pareiškėjams, kuriems avansai nebuvo išmokėti, antrojo etapo metu mokama visa priskaičiuota išmokų suma.

Bioversija 2024 07 09 m7

Šiemet nustatyti tokie išmokų dydžiai (Eur/ha):

 • pagrindinė išmoka 64,00;
 • išmoka už pirmuosius hektarus, kuri mokama už pirmuosius 30 ha, 59,68;
 • išmoka jaunajam ūkininkui, kuri mokama už pirmuosius 90 ha, 54,22;
 • žalinimo išmoka 51,47;
 • susietoji išmoka už baltyminių augalų plotus 61,65;
 • susietoji  išmoka už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus 14,25;
 • susietoji išmoka už cukrinių runkelių auginimą 105,88;
 • susietoji išmoka už vaisių ir uogų auginimą 237,64;
 • susietoji išmoka už daržovių atvirajame grunte auginimą 280,64;
 • susietoji parama už daržovių auginimą uždarame grunte (šildomuose šiltnamiuose) – 210,00*;
 • susietoji parama už bulvių sėklai auginimą – 212,00*.
 • atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmoka už baltyminius augalus – 23,40
 • tarpinių pasėlių auginimas ariamoje žemėje – 134,00.

Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių (Eur/ha):

 • didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių – 61,60;
 • mažesnio intensyvumo gamtinių kliūčių – 50,05;
 • intensyvaus karsto zona – 25,00;
 • potvynių užliejamos teritorijos – 25,00;
 • vietovės, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso – 25,00.

Parama ekologiniam ūkininkavimui pagal 2014-2020 metų KPP (Eur/ha):

 • javai – 218,00; pereinamojo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpio – 238,00;
 • javai pašarams – 232,00; pereinamojo laikotarpio – 247,00;
 • javai, daugiametės žolės sėklai – 273,00; pereinamojo laikotarpio – 298,00;
 • daugiamečių žolių įsėlis – 59,00; pereinamojo laikotarpio – 59,00;
 • daugiametės žolės – 176,00; pereinamojo laikotarpio – 182,00;
 • daržovės, bulvės – 525,00; pereinamojo laikotarpio – 525,00;
 • vaistažolės, aromatiniai ir prieskoniniai augalai – 487,00; pereinamojo laikotarpio – 516,00;
 • uogynai ir sodai – 518,00 pereinamojo laikotarpio – 534,00.

Parama už gyvulius (Eur/vnt.):

 • susietoji parama (MGA) už mėsinius galvijus – 91*;
 • susietoji parama (MGA) už pienines ožkas – 22*;
 • susietoji parama (MGA) už mėsines avis – 12*;
 • susietoji parama (MGA) už pieninių veislių bulius – 79*;
 • susietoji parama už pienines karves (SPP) – 114,86;
 • pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialioji išmoka už bulius – 212
 • pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmoka už karves žindenes ir telyčias – 111;
 • pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmoka už ėriavedes – 3.

(* - orientacinis išmokų dydis)

Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad per pirmąjį etapą, kuris baigėsi lapkričio 30 d., į ūkininkų sąskaitas jau pervedė 298 mln. Eur avansinių išmokų. Pagal vieną ar kelias paramos schemas išmokų sulaukė per 122 tūkst. pareiškėjų, kurių paraiškose nebuvo nustatyta neatitikimų ar jie buvo išspręsti. Didžioji dalis avanso buvo išmokėta jau pirmąjį mokėjimo mėnesį (spalį).

Gruodžio 2 d. prasidėjo antrasis išmokų mokėjimo etapas. NMA moka ne tik tiesioginių išmokų bei paramos ūkininkaujantiems nederlingose žemėse likusias dalis, bet ir paramą pagal kitas su plotu susijusias KPP priemones. Visą informaciją apie nustatytus šių metų išmokų dydžius galite sužinoti NMA portale.

NMA informuoja, kad įvykdę prisiimtus įsipareigojimus ūkininkai vien tik per pirmąsias 3 šios savaitės dienas turėtų sulaukti 105 mln. Eur. Iš viso iki šių metų didžiųjų švenčių NMA planuoja ūkininkams pervesti 142 mln. Eur tiesioginių išmokų ir 21 mln. Eur paramos pagal su plotu susijusias priemones („Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Su NATURA 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“).

MŪ, NMA inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024
  Setupad-desktop-po tekstu

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
  Visos apklausos