Kaip EK rems pieno gamybos mažinimą
2016-09-01

Briuselis. Europos Komisija patikino, kad visiems ūkininkams, nuspręsiantiems savanoriškai mažinti pieno gamybą, teisinės sąlygos bus vienodos visoje Europos Sąjungoje. Parama bus skiriama gamintojams, kurie per vieną iš Europos Komisijos siūlomų laikotarpių sumažins gamybą.

Europos Komisija numato sprendimą dėl paramos pieno gamintojams patvirtinti rugsėjo 10-ąją.

Dėl pagalbos teikimo pieno gamintojams sutarta liepos mėnesį, tam numatyta 500 mln. eurų. Paramą numatyta teikti dviem kryptimis. Pirmoji - ES masto schema, skatinanti mažinti pieno gamybą (150 mln. Eur), antroji - sąlyginė koregavimo pagalba, kurią valstybės narės apibrėžia ir įgyvendina pasirinktinai pagal Komisijos siūlomą sąrašą (tam skirta 350 mln. Eur, iš jų Lietuvai - 13,3 mln., kuriuos valstybės narės galės papildyti tokio paties dydžio nacionalinėmis lėšomis, taigi ūkininkams teikiamą paramą galima padvigubinti).

Linas agro mob 21 04 01+ Bioversija 21 04 30

Pasinaudoti pagalba pagal pirmą kryptį – ES masto schemą (iš minėtų 150 mln. eurų voko), t. y. gauti paramą už savanorišką gamybos (parduodamo pieno kiekio) mažinimą – galės tie gamintojai, kurie sumažins gamybą per vieną iš Europos Komisijos siūlomų laikotarpių (laikotarpio trukmė - 3 mėn.).

Pirmas pieno gamybos mažinimo laikotarpis - 2016 m. spalio-gruodžio mėn., antras - 2016 m. lapkričio-2017 m. sausio mėn., trečias - 2016 m. gruodžio-2017 m. vasario mėn., ketvirtas - 2017 m. sausis-kovo mėn. Gamybos mažinimo atskaitos tašku (kitaip - referenciniu laikotarpiu) bus laikomas atitinkamas praėjusių metų laikotarpis. Pagalbos norma sudaro 14 eurų už 100 kg sumažinto pieno.

Europos Komisija nurodo, kad pagrindą teikti paramą sudarys 2 prašymai: 1) prašymas skirti pagalbą, nurodant planuojamą sumažėjimą (ne mažiau kaip 3000 kg, bet ne daugiau kaip 50 proc. pieno kiekio, parduoto per atitinkamą referencinį laikotarpį); prašymus dėl pagalbos skyrimo pasirinkus pirmą mažinimo laikotarpį (2016 m. spalio-gruodžio mėn.) planuojama priimti iki 2016 m. rugsėjo 20 d.; 2) mokėjimo prašymas, kuriame atsispindės iš tikrųjų sumažintas pieno kiekis per pasirinktą laikotarpį; šį prašymą galima bus teikti per 45 dienas pasibaigus pasirinktam laikotarpiui.

Europos Komisija pasilieką teisę taikyti vadinamąjį paskirstymo koeficientą, kuris leistų sumažinti kiekvienam gamintojui teiktinos pagalbos dydį, jei paaiškėtų, kad paramos poreikis viršija skirtų lėšų sumą.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip vertinate virtualius renginius: posėdžius, seminarus, konferencijas, kt.?
Orai