EP leido mokėti vienkartines kompensacijas
2020-06-23
pixabay.com nuotr.

Briuselis. Europos Parlamentas padidino paramą, kurią ES valstybės narės galės išmokėti: ūkininkams – iki 7000 Eur, nedidelėms žemės ūkio ir kaimo verslo įmonėms – iki 50 tūkst. eurų.

Neatidėliotiną priemonę balsuodami patvirtino 636 europarlamentarai, 21 balsavo prieš ir 8 susilaikė. Sprendimas leis valstybėms narėms naudoti ES lėšas, likusias iš jų kaimo plėtros programų tam, kad išmokėtų vienkartines kompensacijas ūkininkams ir smulkiesiems kaimo verslininkams, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė. Ši tikslinė parama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) turėtų padėti jiems tęsti verslą.

Daugiau pinigų ir laiko mokėjimams

RVAC 21 09 30

Labiausiai nukentėjusiems ūkininkams gali būti išmokėta iki 7000 eurų kompensacija, t. y. 2000 eurų daugiau, nei siūlė Europos Komisija. Remiantis pirminiu Komisijos pasiūlymu, paramos žemės ūkio maisto produktų mažoms ir vidutinėms įmonėms viršutinė riba turėtų likti 50 000 eurų.

Likvidumo paramos priemonei finansuoti turėtų būti skiriama ne daugiau kaip 2 proc. ES paketo kaimo plėtros programoms kiekvienoje valstybėje narėje (Europos Komisija siūlė 1 proc.).

EP nariai taip pat nusprendė suteikti valstybėms narėms daugiau laiko paramai perduoti. Paramos išmokėjimo termino galutinė riba nukelta iš 2020 m. gruodžio 31 d. į 2021 m. birželio 30 d., tačiau paraiškas paramai gauti kompetentingos institucijos turės patvirtinti iki 2020 m. gruodžio 31-osios.

Europos Parlamento narių patvirtintą ir valstybių narių neoficialiai patvirtintą reglamento projektą dar turi patvirtinti ES Taryba. Kai Parlamentas ir Taryba juos patvirtins, naujasis ES reglamentas bus paskelbtas ES oficialiajame leidinyje ir įsigalios iškart po paskelbimo.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip motyvuojate savo ūkio darbuotojus?
Orai