Būsimo komisaro pažadas Baltijos šalims
2019-10-09
Janušas Vojciechovskis, ec.europa.eu nuotr.

Strasbūras. Antradienį Europos Parlamente vyko pakartotinis Lenkijos deleguoto Europos komisaro Janušo Vojciechovskio (Janusz Wojciechowski) klausymas. Antrąjį susitikimą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nariai vertino pozityviai, o Baltijos ir visoms po 2004 m. į Europos Sąjungą (ES) įstojusioms šalims kandidatas pažadėjo per sekančius 5 metus užtikrinti vidutinio ES lygio išmokas

Pirmojo klausymo metu Europos Parlamento narių neįtikino kandidato pateikti atsakymai, parlamentarai pasigedo gilesnio sričių ir problemų suvokimo, detalesnių atsakymų į klausimus.

Vykusio antrojo klausymo metu Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto narys J. Olekas uždavė klausimą apie kaimo plėtrą bei nelygias tiesiogines išmokas ūkininkams skirtingose ES šalyse.

Lytagra 2 21 01 11 + Biomase 21 01 18

„Nelygybė tarp valstybių – narių turėtų liautis. 2004 metais vyko ES plėtra ir bendrojoje žemės ūkio politikoje nebegalima Europos dalinti į senąją bei naująją Europą”, – į J. Oleko užduotą klausimą atsakė deleguotas eurokomisaras J. Wojciechowski.

Kandidatui išsamiai neatsakius į pateiktą klausimą, EP narys J. Olekas pareikalavo pažadėti, jog šios kadencijos metu tai bus prioritetinis klausimas.

„Aš noriu iš Jūsų išgirsti: „Per savo kadenciją, ne kažkada ateityje, bandysiu pasiekti, kad išmokos naujai (po 2004 m.) įstojusioms šalims – narėms pasiektų bent vidutinį lygį”, – kandidato reikalavo J. Olekas.

„Taip, tai įvyks per mano kadenciją”, – pažadėjo J. Wojciechowski.

Europos Sąjunga ūkininkams, veikiantiems narėse - šalyse užtikrina bazinę finansinę paramą. Parama pagal bazinės išmokos sistemą kasmet skiriama teises į išmokas turintiems ūkininkams, jiems deklaruojant reikalavimus atitinkančius hektarus ir kartu nurodant teisių į išmokas skaičių.

Visos ūkininkui paskirtos teisės yra vienodos vertės, bet jeigu ES šalis pasirinko tokį metodą, gali skirtis įvairiems ūkininkams paskirstytų teisių į išmokas vertė. Todėl priklausant nuo šalies - narės šios tiesioginės išmokos gali skirtis. Nuo pat Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą rytų šalyse dirbantys ūkininkai gauna gerokai mažesnes bazines išmokas nei ūkininkai, veikiantys kitose ES šalyse.

Šį metodą pasirinkusios ES šalys susitarė palaipsniui mažinti teisių į išmokas verčių skirtumus ir pasiekti, kad jos susilygintų su vidutinėmis vertėmis (ar prie jų priartėtų). Šis procesas dažnai vadinamas vidine konvergencija.

EP, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokią inovaciją ketinate diegti savo ūkyje 2021 metais?
Orai