Valstybė už parduotą medieną gavo daugiau pajamų
2018-07-18

Vilnius. Valstybinių miškų urėdijos (VMU) duomenimis, per pirmąjį šių metų pusmetį valstybiniuose miškuose pagamintos žaliavinės medienos buvo parduota  už 86 mln. eurų.

Valstybė gavo 8 mln. eurų daugiau pajamų negu per tą patį laikotarpį pernai, nors parduotas kiekis yra 273 tūkst. kubinių metrų mažesnis.

Didžiąją dalį medienos prekybos VMU organizuoja ilgalaikiais ir pusmetiniais aukcionais. „Tai - pagrindinė įmonės ekonominė veikla, svarbi ir kitiems šalies ūkio sektoriams, natūralu, kad šios veiklos planavimui ir organizavimui skiriamas didžiulis dėmesys. Apjungus visų įmonės padalinių medienos ruošos funkcijas šiuos darbus jau dabar galime atlikti efektyviau“, – sako Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.

Linas agro mob 21 08 02+ bioversija 21 08 02

Miško kirtimo planas penkeriems metams tvirtinamas Vyriausybės sprendimu. Pagal šiuo metu galiojantį 2014-2018 m. patvirtintą planą kiekvieniems metams Aplinkos ministerija patvirtina metinę kirtimo normą.

„Kai kuriuose mažesniuose regioniniuose padaliniuose per pirmuosius ketverius metus galėjo būti parduota sąlyginai daugiau medienos, mažesnį likutį pasiliekant paskutiniesiems metams. Iki šių metų pabaigos, kuri sutampa ir su penkerių metų planavimo laikotarpiu, medienos pardavimo rezultatai turėtų visiškai išsilyginti“, – teigia Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.

Beveik visa VMU paruošta mediena parduodama per „Baltpool“ administruojamą elektroninę medienos prekybos sistemą. Daugiausia – ilgalaikiais ir pusmetiniais aukcionais. Atsižvelgiant į patvirtintus miškotvarkos planus ir metines kirtimo normas, dauguma medienos parduodama per ilgalaikius aukcionus dar jos nenukirtus, sudarant pardavimo sutartis nuo 3 iki 10 metų laikotarpiui.

Per ilgalaikius aukcionus parduodama iki 60 proc. visos žaliavinės medienos, per pusmetinius – iki 30 proc., o per trumpalaikius – tik anksčiau neparduotos medienos likučiai, taip pat į ilgalaikius sandorius nepatekę vėjovartų nulemti medienos kiekiai.

AM, VMU, MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai