Teks mažinti anglies dvideginio išlakų kiekį
2018-04-18

Strasbūras. Europos Parlamentas nusprendė iki 2030 m. gerokai sumažinti anglies dvideginio išlakų kiekį žemės ūkio, transporto, pastatų ir atliekų srityse. Lietuvai numatytas gerokai mažesnis išlakų mažinimo mastas negu ES vidurkis.

Paryžiaus klimato kaitos susitarime ES įsipareigojo iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas 40 proc. palyginti su 1990 m. (arba 30 proc. palyginti su 2005 m.). Europos Parlamentas patvirtino privalomus išlakų mažinimo tikslus tose srityse, kurios nepatenka į ES taršos leidimų prekybos rinką (pastaroji apima sunkiąją pramonę ir energetiką).

Naujieji tikslai apima žemės ūkį, transportą, taip pat pastatų ir atliekų sritis. Šiuose sektoriuose išmetama apie 60 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Linas agro mob 21 08 02+ bioversija 21 08 02

Kiekvienai šaliai numatytas skirtingas anglies dvideginio mažinimo procentas. Lietuvai įpareigota šių dujų išlakas iki 2030 m. sumažinti 9 proc. palyginti su 2005 m. lygiu. Didžiausi įpareigojimai numatyti Liuksemburgui, Skandinavijos šalims, Vokietijai, Jungtinei Karalystei ir Prancūzijai.

„Įpareigojome sumažinti anglies dvideginio išlakas tiek, kiek jų išmeta 4 milijonai automobilių. ES šalių vyriausybės turės veiksmingiau ir sparčiau kovoti su klimato kaita, taip pat spartinti „žaliąsias“ investicijas“, – pažymėjo EP pranešėjas Herbenas Janas Herbrandis (Gerben-Jan Gerbrandy, Liberalai ir demokratai, Nyderlandai). Jo parengtam teisės aktui pritarė 343 EP nariai, nepritarė 172, o susilaikė 170.

Lietuvos žemės ūkyje anglies dvideginio išlakų kiekis nėra didelis. Tiesa, pastaraisiais metais jo padaugėjo dėl intensyvesnio karbamido naudojimo.

Antradienį europarlamentarai taip pat pritarė teisės aktui, kuriuo valstybės skatinamos atsodinti daugiau miškų, taip pat gerinti miškų, pasėlių ir pievų valdymą. ES miškai absorbuoja dešimtadalį ES anglies dvideginio išlakų.

„Šios taisyklės padės geriau panaudoti miškus kovai su klimato kaita, taip pat sustiprinti bioekonomiką. Svarbu, kad mūsų miškai būtų išsaugoti ir toliau valdomi tvariai“, – pažymėjo EP pranešėjas Norbertas Linsas (Norbert Lins, Europos liaudies partija, Vokietija). Jo parengtam teisės aktui pritarė 574 EP nariai, nepritarė 79, o susilaikė 32.

EP, MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai