Planuojamas ekologinės gamybos sertifikavimo įkainių mažinimas
2018-11-12

Kaunas.Žemės ūkio ministerijai išsiųstame VšĮ „Ekoagros“ rašte siūloma 5 proc. sumažinti ekologinės gamybos sertifikavimo paslaugų įkainius. Siūlymas yra teikiamas atsižvelgus į galimybes, atsiradusias vykdant įstaigos veiklos optimizavimą bei įvertinus turimus resursus.

„Pagrindiniai „Ekoagros“ tikslai yra keli. Visų pirma, norime būti realus pagalbininkas mūsų pareiškėjui – ekologiškos produkcijos gamintojui. Antra, siekiame suteikti užtikrintumą vartotojui dėl mūsų kontroliuojamos produkcijos atitikties standartams. Ir galutinė siekiamybė – kad Lietuvoje ekologinės gamybos apimtys augtų“, – sako įstaigos direktorius prof. dr. Gintautas Labanauskas.

Žemės ūkio ministerijai pateiktas siūlymas, pasak vadovo, – tai tik vienas iš žingsnių. Yra numatytas visas priemonių kompleksas nuosekliai siekiant minėtų įstaigos tikslų. Teikiamų paslaugų įkainių mažinimą taip pat planuojama toliau įgyvendinti palaipsniui.

Linas agro mob 21 08 02+ bioversija 21 08 02

VšĮ „Ekoagros“ yra viešoji įstaiga, vykdanti ekologinės gamybos ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą pagamintų produktų sertifikavimą bei kontrolę. Akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro LST EN ISO/IEC 17065:2012 standarto atitikčiai sertifikuoti ekologinės augalininkystės, gyvulininkystės, laukinės augmenijos, žuvininkystės gamybos procesų, gyvūninės ir negyvūninės kilmės maisto produktų tvarkymo procesus. Taip pat atlieka patikras pagal kitų šalių nacionalinius ir privačius standartus, atlieka sertifikavimo darbus ne Europos Sąjungos šalyse.  

Pernai iš viso buvo sertifikuoti 2 742 ekologinės gamybos ūkio subjektai. Iš jų pirmine gamyba užsiimančių – 2 491 (bendras ekologinei gamybai skiriamos žemės plotas 239 002 ha), ekologiškų produktų tvarkymo veikla užsiimančių (perdirbimas, prekyba, importas, viešasis maitinimas ir pan.) – 251 ūkio subjektas, kurie sertifikavo 279 vykdomas veiklas.

Kiek šiais metais Lietuvoje turėsime sertifikuotų ekologiškos produkcijos gamintojų, bus aišku metų pabaigoje – po to, kai „Ekoagros“ ekspertams baigus nagrinėti kasmetinių patikrų metų surinktus duomenis bus priimti galutiniai sprendimai dėl sertifikavimo.  

„Ekoagros", MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai