Pelenai gali būti užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis
2014-08-04

Vilnius. Pastaruoju metu patalpoms šildyti Lietuvoje vis plačiau naudojamas medienos kuras. Jį naudoja tiek didžiosios miestų ar rajonų šiluminės katilinės, tiek privačių namų gyventojai, o medienos kuro pelenai, susidarę šilumos gamybos metu, gali būti naudojami žemės ūkyje kaip trąša.

Išaugus medienos kuro paklausai, nebeužtenka vietinės žaliavos, todėl mediena kurui įvežama ir iš kitų šalių, taip pat iš tų regionų, kurie buvo užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis po Černobylio atominės elektrinės avarijos. Kadangi radioaktyviosiomis medžiagomis gali būti užteršta įvežama mediena, šilumos gamybos procese pelenuose gali koncentruotis radioaktyviosios medžiagos.

Nustatyta, kad mediena būna užteršta tik radioaktyviuoju cezio radionuklidu Cs-137, kurio į aplinką, įvykus Černobylio atominės elektrinės avarijai, pateko didžiausias kiekis ir kuris palyginti yra ilgaamžis. Naudojant tokius medienos kuro pelenus dirvoms tręšti gali būti užteršiamos ir dirvoje auginamos žemės ūkio kultūros ar gyvulių pašarai, o radioaktyviosios medžiagos gali patekti į žmonėms skirtą maistą.

Lytagra 2 21 01 11 + Biomase 21 01 18

Medienos kuro pelenų, užterštų Cs-137 radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-250, įsigaliojo 2013 metų lapkričio 1 d. ir reglamentuoja tokių medienos kuro pelenų naudojimą ir tvarkymą. Tvarkos apraše nustatyta tvarka gamintojai, turintys katilines, kuriose katilų suminė vardinė (nominali) šiluminė galia kūrenant biokuru yra didesnė kaip 2,5 MW, privalo atlikti susidarusių medienos kuro pelenų radiologinę kontrolę.

Šiais metais atlikta per 70 medienos kuro pelenų mėginių, atrinktų didžiosiose šalies katilinėse, radiologinių tyrimų. Jų rezultatai rodo, kad dauguma medienos kuro pelenų yra tinkami naudoti dirvoms tręšti. Tik apie 8 proc. visų medienos kuro pelenų pagal užterštumo Cs-137 radionuklidu lygį negali būti naudojami žemės ūkyje dirvoms tręšti, tačiau jie tinkami statybinėms medžiagoms gaminti ar keliams tiesti ir pan.

Ilgalaikiai Radiacinės saugos centro tyrimai rodo, kad lietuviška mediena nėra užteršta radioaktyviosiomis medžiagomis. Lietuvos gyventojai neturėtų nerimauti dėl galimo medienos kuro pelenų, naudojamų žemės ūkyje kaip trąša, radioaktyvaus užterštumo, tačiau, kilus abejonių, gali prašyti pelenus parduodančiųjų pateikti radiologinio tyrimo išvadas.

Jeigu kiltų abejonių dėl privačiuose namuose susidariusių pelenų radioaktyviojo užterštumo, galima kreiptis į Radiacinės saugos centrą, adresu Kalvarijų g. 153, Vilniuje arba telefonu Vilniuje 2 36 19 36, el. paštu rsc@rsc.lt.

BNS, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokią inovaciją ketinate diegti savo ūkyje 2021 metais?
Orai