Lietuva ratifikavo Paryžiaus susitarimą
2016-12-27

Vilnius. Seimui ratifikavus visuotinį Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos, Lietuva prisijungė prie pasaulio valstybių, jau ratifikavusių šią visai žmonijai labai svarbią sutartį.

„Džiaugiuosi tokiu Seimo sprendimu, - sako aplinkos ministras Kęstutis Navickas, - nes Paryžiaus susitarimo ratifikavimas patvirtina Lietuvos ryžtą kartu su visa pasaulio bendrija kovoti su klimato kaita. Aplinkos ministerija supranta, kokie iššūkiai laukia, kad mūsų šalis įgyvendintų šio susitarimo įtvirtintus įsipareigojimus. Tai sunkus ir sudėtingas darbas, ir mes imsimės šioje srityje lyderystės".

Prieš Kūčias ratifikavusi susitarimą Lietuva buvo tai padariusi 119-oji pasaulio ir 19-oji ES šalis.

Siekdama įgyvendinti šio susitarimo numatytus įsipareigojimus, mūsų šalis pasiryžusi kuo plačiau pramonėje diegti pažangias, aplinkai palankias technologijas, skatinti investicijas į atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą, didinti energinį efektyvumą, plėtoti darnią žemės ūkio produkcijos gamybą, atnaujinti transporto sektorių, mažinti taršą ir kitomis priemonėmis vykdyti Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos iškeltus uždavinius.

Laikydamasi Paryžiaus susitarimo įtvirtintų solidarumo nuostatų, Lietuva kartu su kitomis išsivysčiusiomis valstybėmis savanoriškai, pagal Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos numatytus įsipareigojimus, teiks finansinę paramą besivystančioms šalims klimato kaitai mažinti.

Teisiškai privalomas visuotinis Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos, nustatantis visuotinių veiksmų planą, kaip išvengti pavojingų klimato kaitos padarinių, įsigalios 2020 m. ir pakeis Kioto protokolą. 

KWS 21 07 01 mob

AM inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ar jus tenkina šio sezono kviečių ir rapsų supirkimo kainos?
Orai