Basf A1 2024 07 01 Basf m1 2024 07 01
Aplinka, miškai
Kaip efektyviau naudoti fosforą ir jį perdirbti?

Briuselis. Fosforas plačiai naudojamas žemės ūkyje ir yra svarbiausia trąšų bei pašarų sudedamoji dalis, tačiau ši medžiaga neturi pakaitalo. Ribota pasiūla, kintančios kainos ir tai, kad nemažai fosforo iššvaistoma, kelia susirūpinimą dėl būsimų atsargų kainų ir prieinamumo Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje. Europos Komisija pradeda konsultacijas dėl tausaus fosforo naudojimo.

Per konsultacijas klausiama, kaip užtikrinti, kad atsargų užtektų ateities kartoms, ir kaip sumažinti nepageidaujamą šalutinį fosforo poveikį aplinkai. Pavyzdžiui, fosforui nutekėjus iš ūkio laukų į vandentakius, vandens augalai ir dumbliai gali pradėti sparčiai augti; šis reiškinys vadinamas eutrofikacija.

„Dabar mes švaistome šiuos brangius išteklius ir paverčiame juos teršalais. Naudodami juos efektyviau, sumažintume poveikį aplinkai ir pagerintume tiekimo saugumą. Be to, perdirbimo sektoriuje galime sukurti naujų verslo galimybių", – sako už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas.

Bioversija 2024 07 09 m7

Konsultacijomis siekiama pradėti diskusiją apie fosforo naudojimą ir efektyvesnio šių išteklių naudojimo būdus. Sukurti konkretaus teisės akto dėl fosforo komunikatu nesiekiama, tačiau Europos institucijos ir visi suinteresuotieji subjektai raginami teikti pastabas šiuo klausimu.

Siūloma keletas galimybių pagerinti esamą padėtį, pavyzdžiui, tiksliau naudoti trąšas ir pašarus, mažinti dirvos eroziją ir skatinti išgauti fosforą iš perdirbamo mėšlo, nuotekų bei komposto. Konsultacijų dalyviai raginami pamąstyti, ką būtų galima padaryti, kad daugiau fosforo būtų išgaunama iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, iš maisto ir biologiškai skaidžių atliekų.

Taip pat prašoma pateikti nuomonę, kaip spręsti su paklausa ir pasiūla susijusias problemas, kaip mažinti dirvos užteršimo riziką, kurias technologijas ar inovacijas reikėtų remti, kad fosforas būtų naudojamas kuo tvariau.

Europos Parlamentas, Taryba ir kitos Europos institucijos, piliečiai, valdžios įstaigos, NVO ir įmonės savo gali teikti savo nuomones iki 2013 m. gruodžio 1 d. Jas Komisija analizuos 2014 m. Šio darbo rezultatus Komisija įtraukas į susijusias politikos sritis - žemės ūkio, vandens, atliekų ir žaliavų.

Daugiausia fosforo gaunama iš fosfatinių uolienų kasyklų, tačiau Europos Sąjungoje yra tik viena tokia kasykla, todėl ES naudojamos fosfatinės uolienos yra iš Šiaurės Afrikos ir Rusijos.

Dabar daug fosforo prarandama maisto gamybos cikle, todėl dažnai kyla tokių aplinkos problemų kaip vandens užterštumas. ES teisės aktais (Nitratų direktyva arba Miesto nuotekų valymo direktyva) reguliuojamas vandens užterštumas fosfatais, tačiau jais neraginama šias maistines medžiagas naudoti efektyviau.

Keletas valstybių narių ėmėsi veiksmų, kuriais skatinama perdirbti daugiau fosforo ir jį efektyviau naudoti, o visoje ES paplitusios šios pakartotinio panaudojimo formos: tręšimas mėšlu ir nuotekų dumblu. Vis dėl to šie šaltiniai ne visuomet naudojami tinkamose vietose ar tinkamu būdu, kad kultūriniai augalai juos galėtų įsisavinti.

ES stengiasi sudaryti daugiau galimybių šiems perdirbto  fosforo šaltiniams patekti į rinką - visų pirma numatoma peržiūrėti Trąšų reglamentą.

MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024
  Setupad-desktop-po tekstu

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
  Visos apklausos