Išsaugos mėlyngurklių ir kitų saugomų paukščių veisimosi buveinės
2010-03-22

Vilnius, kovo 22 d. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Baltosios Vokės šlapžemių nendrynų tvarkymo darbus užbaigs dar šį mėnesį. Beveik 200 ha teritorijoje baigiamos kirsti nendrės, išvežama susikaupusi biomasė.

Visa projekto darbų sąmata sudaro 220 tūkst. litų, iš tos sumos 80 proc. - Europos Sąjungos fondų lėšos, 15 proc. -Lietuvos bendrojo finansavimo lėšos.

Apie 20 km į pietus nuo Vilniaus miesto nusidriekusį Baltosios Vokės šlapžemių kompleksą sudaro seklus Papio ežeras, apleistas durpynas bei drėgnos pievos. Teritoriją iš visų pusių supa dideli miškai.

Baltosios Vokės biosferos poligonas - svarbi "Natura 2000" tinklo sudėtinė dalis. Kad būtų išsaugotos čia esančios gamtos vertybės, būtina atlikti tam tikrus tvarkymo darbus. Išnaikinus nendrynus atsikurs tipiška tarpinių pelkių augalija, bus užtikrinta palanki mėlyngurklių ir kitų saugomų rūšių apsaugos būklė.

Baltosios Vokės biosferos poligonas turi buveinių apsaugai (įsteigtos raudonpilvės kūmutės ir skiauterėtojo tritono apsaugai) bei paukščių apsaugai (įsteigtos mėlyngurklės apsaugai) svarbios teritorijos statusą. Teritorijoje reguliariai peri 3-5 mėlyngurklių poros.

Pastaraisiais metais teritorijoje ir artimiausiose apylinkėse stebėta daugiau kaip 200 paukščių rūšių. Iš jų 46 – Lietuvos raudonosios knygos rūšys bei 57 rūšys, įrašytos į Europos Sąjungos Paukščių direktyvos I priedą. Pavasarinių ir rudeninių migracijų metu Papio ežere ir šalia esančio durpyno ežerokšniuose apsistoja iki 10 tūkst. paukščių. Papio ežere esanti didesnė nei 500 porų rudagalvių kirų kolonija yra nacionalinės svarbos. 

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ką keisite ūkyje, jeigu ES smarkiai apribos pesticidų ir cheminių trąšų naudojimą?
Orai