Glifosatas laukia sprendimo dėl ateities
2021-10-05

Vilnius / Briuselis. Ar glifosatas, viena plačiausiai naudojamų piktžoles naikinančių veikliųjų medžiagų, ir po 2022 m. bus leidžiamas ES, priklausys nuo Europos Komisijos ir ES valstybių narių sprendimo, paremto naujausiais mokslo duomenimis.

Aptariant šiuos duomenimis, savo nuomonę kviečiamos pareikšti visų ES šalių suinteresuotos organizacijos, asociacijos, mokslo institucijos ir kt., praneša Aplinkos ministerija (AM).

Glifosatas į žemės ūkio istoriją įėjo kaip itin paveiki priemonė piktžolėms naikinti, bet dėl kontroversiškai vertinamo jo poveikio aplinkai ir žmogaus sveikatai, tebekelia nemažai ginčų.

RVAC 21 09 30

Europos Sąjungoje šią veikliąją medžiagą leidžiama naudoti iki 2022 m. gruodžio 15 d. Prieš priimant sprendimą, ar pratęsti naudojimą, EK įgaliotos keturios ES valstybės – Prancūzija, Vengrija, Olandija ir Švedija – išnagrinėjo naujausius mokslo duomenis ir pateikė glifosato vertinimo ataskaitą. 

Šiuo metu glifosatas klasifikuojamas kaip sukeliantis rimtus akių pažeidimus bei ilgalaikį toksinį poveikį vandens organizmams, ir vertinimo ataskaitoje nesiūloma keisti esamos klasifikacijos.

Viešąją konsultaciją dėl ataskaitos rengia dvi ES institucijos: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) ir Europos maisto saugos agentūra (EFSA). ECHA laukia komentarų dėl pasiūlyto glifosato suderinto klasifikavimo ir ženklinimo. Į juos bus atsižvelgta rengiant ECHA mokslinę nuomonę.

EFSA, atsižvelgusi į ECHA pateiktą nuomonę, įvertins galimą riziką ir pateiks išvadas EK.

Pastabas, susijusias su pasiūlytu glifosato suderintu klasifikavimu ir ženklinimu, galima teikti ECHA čia, o susijusias su glifosato, kaip augalų apsaugos produkto veikliosios medžiagos, vertinimo ataskaita, – EFSA čia iki lapkričio 22 d.

Beje, Lietuvoje siūloma apriboti piktžoles naikinančio populiaraus herbicido glifo­sa­to veikliosios medžiagos naudojimą jau nuo kitų metų. Seimas šiemet pavasarį pradėjo svarstyti tai numatančias Au­ga­lų ap­sau­gos įsta­ty­mo pataisas.

Pagal svarstomas pataisas glifosatą nuo 2022-ųjų lie­pos siūloma drausti purkšti tvarkant kelių apsaugos juostas, elektros linijas, geležinkelių bėgius, miestų, gyvenviečių ir saugomas teritorijas. Išimtys būtų taikomos tik žemės ūkyje ir naikinant kenksmingus žmogui invazinius augalus.

Glifosatą sukūrė ir 1974 m. juo pradėjo prekiauti JAV chemijos bendrovė „Monsanto“, herbicidą pavadinusi „Roundup“. Šiuo metu yra registruota LIetuvoje registruoti 25 pavadinimų herbicidai, kurių veiklioji medžiaga glifosatas.

AM, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip motyvuojate savo ūkio darbuotojus?
Orai