Ar užsidegs žalia šviesa glifosatams
2017-03-16

Helsinkis/Vilnius. Įsisiūbavę politiniai ir emociniai debatai dėl glifosatų pavojingumo netrukus gali pritilti. Šiomis dienomis paskelbta informacija, kad Europos chemijos agentūra (ECHA) neklasifikavo glifosato veikliosios medžiagos kaip kancerogeniškos. Tokia išvada padaryta įvertinus daugybės mokslinių tyrimų rezultatus.

Helsinkyje kovo 15 dieną posėdžiavęs Europos chemijos agentūros Rizikos vertinimo komitetas (RAC) sutinka išlaikyti dabar suderintą klasifikaciją, pagal kurią glifosatas priskiriama medžiagoms, kurios pažeidžia akis ir yra toksiškos vandens organizmams, sukeldamos ilgalaikius padarinius.

Rizikos vertinimo komitetas padarė išvadą, kad turimi mokslinių tyrimų rezultatai neleidžia klasifikuoti glifosatų kaip kancerogeno, mutageno ar toksinio poveikio reprodukcinėms savybėms turinčios medžiagos.

RVAC 21 09 30

Komitetas visapusiškai įvertino glifosatų rizikingumą ir pavojingumą pagal klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamente nustatytus kriterijus. Komiteto nariai pabrėžia, kad bendros nuomonės suformavimui didžiausią įtaką turėjo mokslinių tyrimų rezultatai.

Rizikos vertinimo komitetas padarė išvadą, kad turimi moksliniai įrodymai šiuo metu leidžia klasifikuoti glifosatą pagal CLP reglamento (tai Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008, reglamentuojantis cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimą, ženklinimą ir pakavimą) dvi pavojingumo sveikatai ir aplinkai frazes: H318 (smarkiai pažeidžia akis) ir H411 (toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus).
Komiteto nuomonė paskelbta interneto svetainėje echa.europa.eu. Po techninio redagavimo procedūrų suformuotas pasiūlymas bus siunčiamas Europos Komisijai. EK ir valstybės narės turės nuspręsti, ar atnaujinti leidimą naudoti glifosato veikliąją medžiagą turinčius pesticidus.

„Šį kartą mokslas nugalėjo. Tikimės, kad Europos Komisija pradės registracijos atnaujinimo procedūrą ir suteiks glifosatui 15 metų registracijos laikotarpį taip, kaip ir buvo siūloma iki tol, kol įsisiūbavo politiniai ir emociniai debatai", - viliasi Lietuvos augalų apsaugos asociacijos direktorė Aušra Beniulienė.

Primename, kad praėjusių metų rugpjūčio pabaigoje Valstybinė augalininkystės tarnyba (VAT), įgyvendindama Europos Komisijos reglamentą, jau panaikino 17 herbicidų, kurių sudėtyje yra glifosato, skirtų profesionaliam naudojimui, registraciją. Prekiauti jais dar buvo leidžiama iki 2017 m. vasario pabaigos, o naudoti augalų apsaugai - iki 2018 m. vasario pabaigos. Tikėtina, kad po ECHA padarytų naujausių išvadų situacija gali pasikeisti.

Glifosatas (N-(fosfonometil) glicinas) yra sisteminis, plataus veikimo spektro herbicidas, kuris blokuoja fermentą, gaminantį baltymus augaluose. Tai reiškia, kad jis yra toksiškas bet kokiems augalams, kurie nebuvo genetiškai modifikuoti būti jam atspariais. Glifosato piktžolių naikinimo savybės buvo užpatentuotos kompanijos „Monsanto" 8-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Dėl gero veiksmingumo glifosato veikliąją medžiagą turintys herbicidai greitai išpopuliarėjo visame pasaulyje.

MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai