Žemės ūkio rūmai rinks naują vadovybę
2016-11-08

Kaunas. Šiandien vykusiame Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdyje iš užimamų pareigų oficialiai atsistatydino ŽŪR pirmininkas Andriejus Stančikas ir vicepirmininkas Bronius Markauskas. Abu jie yra išrinkti į LR Seimą, tad Rūmams dabar reikės rinkti naują vadovybę. Rinkimai numatyti gruodžio 14 dieną, neeilinio ŽŪR suvažiavimo metu. Iki to laiko visai ŽŪR veiklai vadovauti paskirtas dabartinis vicepirmininkas Sigitas Dimaitis.

Pagal ŽUR statutą, atsistatydinus pirmininkui, naują suvažiavimą būtina suorganizuoti per 45 darbo dienas, o kandidatūros į pirmininko postą turi būti pateiktos iki suvažiavimo likus 2 savaitėms. Taigi, visos ŽŪR narėmis esančios organizacijos savo kandidatus turi pateikti iki lapkričio 30 dienos (pagal Statutą, viena organizacija gali siūlyti vieną kandidatą). Kol kas Rūmų administracija nėra gavusi nė vienos oficialios kandidatūros į pirmininko postą.

Suvažiavimo metu bus renkami ir visi nauji valdymo organai: vicepirmininkai, Taryba, Procedūrų ir etikos bei Revizijos komisijos. Tada naujai išrinkta Taryba patvirtins naują Prezidiumo narių skaičių ir išrinks naujus Prezidiumo narius, patvirtins naujus Komitetų pirmininkus, taip pat patvirtins Rūmų pirmininko, vicepirmininkų, direktoriaus ir vyriausiojo finansininko atlyginimus.

Linas agro mob 21 06 04

Stančikas, Dimaitis, Markauskas, ŽŪR

ŽŪR iki gruodžio 14 dienos vadovaus Sigitas Dimaitis (viduryje), nes nuo šiandien iš užimamų pareigų atsistatydinę Andriejus Stančikas ir Bronius Markauskas pradės darbą Seime

„Nebuvo lengvi tie penkeri metai, kai man teko vadovauti Rūmams, bet, dirbdami drauge, mes visus sunkumus įveikėme. Džiaugiuosi, kad man teko garbė penkerius metus dirbti kartu su jumis. Šiandien ŽŪR yra tikrai demokratinė organizacija, kurioje balsą ir teisę išreikšti savo poziciją turi kiekvienas narys. Nepriklausomai nuo to, ar organizacija didelė, ar maža, mes turime girdėti visų balsus ir rasti kompromisą, priimdami bendrus sprendimus", - atsisveikindamas sakė A. Stančikas.

Kartu jis pabrėžė, kad jiedu abu su Broniumi Markausku, dirbdami Seime, tikrai nepakeis požiūrio į žemdirbių savivaldą. B. Markauskas akcentavo, kad naivu būtų tikėtis greito pinigų, skirtų žemdirbių savivaldai, padidėjimo, tačiau žadėjo dėti visas pastangas, kad žemdirbių balsas būtų girdimas.

„Manęs visi klausia - o kas bus pirmininku po tavęs? Dabar Rūmai stiprūs, bet iš kuris iš čia esančių Tarybos narių gali būti pirmininku. Vis tik įvardinčiau, ką aš norėčiau pasiūlyti į savo vietą - tai Adolfą Jasinevičių", - baigdamas kalbą savo galimą įpėdinį įvardijo A. Stančikas. Adolfas Jasinevičius yra Biržų rajono ūkininkas, Lietuvos pramoninių uogynų asociacijos pirmininkas.

Rūmams vadovauti likęs Sigitas Dimaitis prisipažino išgyvenantis dvejopus jausmus. „Džiaugiuosi, kad kolegos pateko į Seimą, ir kartu gaila, nes mes buvome labai gera komanda. Lieku kol kas vienas vadovauti, tarsi koks imperatorius. Tokio atvejo nebuvo per visą Rūmų istoriją", - juokaudamas pastebėjo S. Dimaitis, laikinai eisiantis pirmininko pareigas.

Tarybos nariai po susirinkimo skirstėsi jau planuodami nedelsiant organizuoti susirinkimus savo atstovaujamose organizacijose, nes išrinkti kandidatus į ŽŪR pirmininko postą liko ne tiek jau daug laiko - 22 kalendorinės dienos.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip įvertintumėte savo ūkį tvarumo požiūriu?
Orai