Trąšų rinkoje - daugiau tvarkos ir aiškumo
2016-11-30

Kaunas. Jau senokai kalbama apie tai, kad keisis trąšų tiekimo rinkai taisyklės. Maždaug pusė šiuo metu rinkoje esančių trąšų nepatenka į dabartinio trąšų reglamento taikymo sritį: pavyzdžiui, įvairios organinės trąšos, biostimuliatoriai, dirvožemio gerinimo medžiagos ir t. t. Naujos taisyklės apibrėš reikalavimus minėtų produktų saugai ir kokybei.

Praėjusią savaitę Seimo Kaimo reikalų komiteto nariai apsvarstė reglamento projektą, kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės. Šiuo projektu siekiama sudaryti galimybę į rinką patekti naujiems inovatyviems tręšiamiesiems produktams, kurių sudėtyje paprastai yra maisto ar organinių medžiagų, gautų iš biologinių atliekų ar kitų pagal žiedinės ekonomikos modelį perdirbtų antrinių žaliavų, bei sugriežtinti leidžiamą kenksmingų medžiagų kiekį tręšimo produktuose.

Maždaug 50 proc. šiuo metu rinkoje esančių trąšų nepatenka į dabartinio trąšų reglamento taikymo sritį. Naujojo Trąšų reglamento projekto reguliavimo sritis apims organines, organines-mineralines, mineralines trąšas, kalkinimo, dirvožemio gerinimo medžiagas, augimo terpes, agronominius priedus, augalų biostimuliatorius ir tręšiamųjų produktų mišinius. Trąšų reglamento projektas nustatys reikalavimus tręšiamųjų produktų saugai ir kokybei, tačiau neapims trąšų ir tręšiamųjų produkto naudojimo žemės ūkyje klausimų.

Linas agro mob 21 06 04

Kaimo reikalų komitetas, pritardamas reglamento projekto siekiui sudaryti ūkininkams galimybę rinktis iš platesnio tręšiamųjų produktų asortimento ir labiau apsaugoti plačiąją visuomenę nuo dirvožemio, vandens ir maisto taršos, pasiūlė į Ūkio ministerijos sudarytą darbo grupę, kuri analizuoja Lietuvos pozicijai aktualiausius naujo tręšiamųjų produktų reglamentavimo principus, įtraukti ir žemdirbių savivaldos organizacijų atstovą.

Taip pat komiteto nariai, atkreipė dėmesį į tai, kad priėmus šį pasiūlymą, jau suderintos trąšos galės likti rinkoje, jei atitiks naujus saugos ir kokybės reikalavimus, ir paprašė Vyriausybės identifikuoti, kokios trąšos tikėtina bus išimtos iš rinkos arba negalės būti žymimos CE ženklu, priėmus šį reglamento pasiūlymą. Visa tai svarbu žinoti, norint tinkamai įvertinti šio reglamento poveikį Lietuvos žemdirbiams.

Šių metų pavasarį, kovo 17 d., Europos Komisija pateikė reglamento projektą, kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009 (toliau - Trąšų reglamento projektas). Dabar galiojantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų bus panaikintas įsigaliojus reglamento projektui, kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės.

Kaip informuoja Ūkio ministerijos sudarytos darbo grupės atstovai, priėmus šį dokumentą, visiems tręšiamiesiems produktams bus taikomos vienodos sąlygos ir atsiras daugiau galimybių naudoti vietoje gaunamas antrines žaliavas.

Ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento Pramonės politikos skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Golovačiova portalui manoukis.lt paaiškino, šiuo projektu siekiama sudaryti galimybę į rinką patekti naujiems inovatyviems tręšiamiesiems produktams, kurių sudėtyje paprastai yra maisto ar organinių medžiagų, gautų iš biologinių atliekų ar kitų pagal žiedinės ekonomikos modelį perdirbtų antrinių žaliavų, bei sugriežtinti leidžiamą kenksmingų medžiagų kiekį tręšimo produktuose.

Visuotinai pripažįstama problema - neorganinėse fosforo trąšose esantis kadmis. Atsižvelgiant į tai, fosforo trąšoms bus nustatytos suderintos kadmio ribinės vertės. Be to, bus pašalintas rinkos suskaidymas, kurį lemia nacionaliniu lygmeniu taikomos sunkiųjų metalų ribinės vertės.

Trąšų reglamento projekte nustatyti reikalavimai tiesiogiai palies tręšiamųjų produktų gamintojus, platintojus ir importuotojus.

MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip įvertintumėte savo ūkį tvarumo požiūriu?
Orai